Artiklar

Fem vanliga punktinsatser inför ett årsmöte

Att hålla organisationens årsmöte kan innebära mycket jobb. Varje år ska det tas fram nya handlingar, det ska skickas kallelse, det ska planeras och det ska tillsättas presidium, för att bara nämna några av alla saker som måste fixas!  Skulle det kanske vara skönt att få lite avlastning och stöd

Vanliga punktinsatser i ett projekt

Inom den ideella sektorn är det vanligt att arbeta i projektform. Projekt kan sträcka sig under olika långa tidsperioder, vissa pågår i flera år och vissa i bara några månader. Har ni kört fast i ert projekt? Kanske har ni inte hunnit med att producera allt som ni i er

De vanligaste kommunikativa insatserna

Lite kort om vad en kommunikationsinsats är  En kommunikationsinsats är vad som görs i samband med att en organisation vill kommunicera ut någonting. Ett budskap som man önskar sända ut med målet att mottagaren ska ta till sig informationen, förstå den och kanske reagera på den på något vis. Enkelt

Om feedback

På Tredje Sektorn jobbar vi regelbundet med att inhämta feedback från våra kunder på allt som vi producerar. Detta gör vi för att kvalitetssäkra vårt material och för att säkerställa att kundens riktlinjer och önskemål för uppdraget uppfylls. Feedback är med andra ord ett oerhört viktigt moment i allt vårt

Organisationsöversyn – varför?

Varför behöver organisationen ibland ses över? Ideella organisationer är i ständig förändring. Generationsskiften internt varvas med förändringar i både medlemsantal och samhällsklimat. Med jämna mellanrum behöver såväl inre som yttre omständigheter hanteras, av den enkla anledningen att både vi människor och samhället kontinuerligt utvecklas. För att fortsatt kunna vara en

Tredje Sektorns första år – reflektioner och framtidsplaner

Nu var det över ett år sedan som vi drog i gång Tredje Sektorn. Ett företag som under dess allra första år har kommit att bidra med mycket inom civilsamhället och den ideella sektorn. Ett företag som, likt alla nyfödda, först försiktigt kikade ut på omvärlden och sedan sakta men

Stiftelsen Mentalvårdens Hjälpfond

Bidrag kan ges till de som bedriver hjälpverksamhet för psykiatriska patienter eller från psykiatrisk vård utskrivna personer. Stiftelsen ger också stöd till de som på annat sätt arbetar för dessa grupper.  De som kan söka pengar ur denna fond är endast RSMH-föreningar i Sverige. (Riksförbund för social och mental hälsa.)

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond   Stiftelsens huvudsakliga ändamål är bland annat att stödja vården av utvecklingsstörda barn.   Ansökan  Stiftelsens ansökningsperiod är mellan den 1 februari och 15 april. Beslut om vem som får bidrag beviljade tas och meddelas senast den 15 juni.  Tänk på!  Ansökan görs på post.  

Vikten av det skriftliga

Hur viktigt är egentligen det skriftliga i ett projekt, när projektet väl har blivit beviljat? När ni väl har fått klartecken för att få dra igång, är det väl egentligen bara att köra på? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Det skriftliga under projektets framfart är av större vikt

Projektledaren – allsmäktig eller maktlös?

En vanlig fråga som uppkommer vid uppstart av ett projekt är hur mycket inflytande och ansvar som projektledaren i projektet ska ha. Hur ska man egentligen fördela ansvaret i projektets organisering? Att driva ett projekt handlar oftast om att lösa ett problem eller skapa en förändring av något slag, i

Fem vanliga punktinsatser inför ett årsmöte

Att hålla organisationens årsmöte kan innebära mycket jobb. Varje år ska det tas fram nya handlingar, det ska skickas kallelse, det ska planeras och det ska tillsättas presidium, för att bara nämna några av alla saker som måste fixas!  Skulle det kanske vara skönt att få lite avlastning och stöd

Vanliga punktinsatser i ett projekt

Inom den ideella sektorn är det vanligt att arbeta i projektform. Projekt kan sträcka sig under olika långa tidsperioder, vissa pågår i flera år och vissa i bara några månader. Har ni kört fast i ert projekt? Kanske har ni inte hunnit med att producera allt som ni i er

De vanligaste kommunikativa insatserna

Lite kort om vad en kommunikationsinsats är  En kommunikationsinsats är vad som görs i samband med att en organisation vill kommunicera ut någonting. Ett budskap som man önskar sända ut med målet att mottagaren ska ta till sig informationen, förstå den och kanske reagera på den på något vis. Enkelt

Om feedback

På Tredje Sektorn jobbar vi regelbundet med att inhämta feedback från våra kunder på allt som vi producerar. Detta gör vi för att kvalitetssäkra vårt material och för att säkerställa att kundens riktlinjer och önskemål för uppdraget uppfylls. Feedback är med andra ord ett oerhört viktigt moment i allt vårt

Organisationsöversyn – varför?

Varför behöver organisationen ibland ses över? Ideella organisationer är i ständig förändring. Generationsskiften internt varvas med förändringar i både medlemsantal och samhällsklimat. Med jämna mellanrum behöver såväl inre som yttre omständigheter hanteras, av den enkla anledningen att både vi människor och samhället kontinuerligt utvecklas. För att fortsatt kunna vara en

Tredje Sektorns första år – reflektioner och framtidsplaner

Nu var det över ett år sedan som vi drog i gång Tredje Sektorn. Ett företag som under dess allra första år har kommit att bidra med mycket inom civilsamhället och den ideella sektorn. Ett företag som, likt alla nyfödda, först försiktigt kikade ut på omvärlden och sedan sakta men

Stiftelsen Mentalvårdens Hjälpfond

Bidrag kan ges till de som bedriver hjälpverksamhet för psykiatriska patienter eller från psykiatrisk vård utskrivna personer. Stiftelsen ger också stöd till de som på annat sätt arbetar för dessa grupper.  De som kan söka pengar ur denna fond är endast RSMH-föreningar i Sverige. (Riksförbund för social och mental hälsa.)

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond   Stiftelsens huvudsakliga ändamål är bland annat att stödja vården av utvecklingsstörda barn.   Ansökan  Stiftelsens ansökningsperiod är mellan den 1 februari och 15 april. Beslut om vem som får bidrag beviljade tas och meddelas senast den 15 juni.  Tänk på!  Ansökan görs på post.  

Vikten av det skriftliga

Hur viktigt är egentligen det skriftliga i ett projekt, när projektet väl har blivit beviljat? När ni väl har fått klartecken för att få dra igång, är det väl egentligen bara att köra på? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Det skriftliga under projektets framfart är av större vikt

Projektledaren – allsmäktig eller maktlös?

En vanlig fråga som uppkommer vid uppstart av ett projekt är hur mycket inflytande och ansvar som projektledaren i projektet ska ha. Hur ska man egentligen fördela ansvaret i projektets organisering? Att driva ett projekt handlar oftast om att lösa ett problem eller skapa en förändring av något slag, i