Artiklar

Stödfunktionen och finansieringsstöd

Tredje Sektorns inriktning och syfte är att vara en helhetslösning för hela den ideella sektorn. Idén är att fungera som en stöttepelare, avlasta och stärka ideella organisationer i sin egen verksamhet. Vi vill skapa trygghet och stabilitet för dem men samtidigt möjliggöra rörlighet och utveckling.  Detta gör vi genom stödfunktionen

Stiftelsen Mentalvårdens Hjälpfond

Bidrag kan ges till de som bedriver hjälpverksamhet för psykiatriska patienter eller från psykiatrisk vård utskrivna personer. Stiftelsen ger också stöd till de som på annat sätt arbetar för dessa grupper.  De som kan söka pengar ur denna fond är endast RSMH-föreningar i Sverige. (Riksförbund för social och mental hälsa.)

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond   Stiftelsens huvudsakliga ändamål är bland annat att stödja vården av utvecklingsstörda barn.   Ansökan  Stiftelsens ansökningsperiod är mellan den 1 februari och 15 april. Beslut om vem som får bidrag beviljade tas och meddelas senast den 15 juni.  Tänk på!  Ansökan görs på post.  

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsen har funnits sedan 1909 och har till ändamål att främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta är i överensstämmelse med makarna Ekmans intressen. Bidrag kan därför ges till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag och offentliga institutioner, som arbetar för upplysning och uppfostran.  Sedan stiftelsens början har barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Minnesfonden är i samhällets tjänst och instiftades av Ulf Lundahl 1978 med huvudsyfte att främja barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning. Stiftelsen beviljar även bidrag till forskning som arbetar för att minska svårigheter för barn och ungdom. Enligt Lundahls testamente prioriteras kvinnliga forskare.   Årligen delas bidrag ut till organisationer

Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att ge årliga bidrag till organisationer och föreningar som arbetar för att ge vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.   Ansökan  Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år. Beslut om bidrag meddelas under juni månad.  Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi

Sven och Dagmar Salens Stiftelse

Stiftelsen har funnits sedan 1968 och har sedan 1970 delat ut runt 100 miljoner kronor i löpande penningvärde. Normalt sett delar stiftelsen numera ut kring två miljoner kronor per år.  Huvudsakliga ändamål  Barns eller ungdomars vård och fostran eller utbildning. Bidrag kan delas ut till verksamheter som gör menings- och

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Denna statliga myndighet delar ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Bidrag ges även till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och extremism.   Internationellt ungdomsarbete genom EU-programmet Erasmus+ har även möjlighet till bidrag från myndigheten.   Alla bidrag fördelas av regeringen som har i uppdrag

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse

Det finns två Engkviststiftelser: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse.  Från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare kan ideella organisationer ansöka om bidrag för välgörande ändamål, t.ex. det som elevkårer gör.  Signhild Engkvists stiftelse liknar Olles stiftelse, men prioriterar zoologi, forskning och kultur.   Ansökan  Från och med måndag den 11 januari 2021

Ollie och Elof Ericssons stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar, samt att stödja utbildning och uppfostran av barn.   Stiftelsen bildades 1961 och riktar sig till organisationer. Normalt sett brukar beloppen som delas ut i form av bidrag vara mellan 5 000 – 20 000 kronor.   Ansökan  Sista

Stödfunktionen och finansieringsstöd

Tredje Sektorns inriktning och syfte är att vara en helhetslösning för hela den ideella sektorn. Idén är att fungera som en stöttepelare, avlasta och stärka ideella organisationer i sin egen verksamhet. Vi vill skapa trygghet och stabilitet för dem men samtidigt möjliggöra rörlighet och utveckling.  Detta gör vi genom stödfunktionen

Stiftelsen Mentalvårdens Hjälpfond

Bidrag kan ges till de som bedriver hjälpverksamhet för psykiatriska patienter eller från psykiatrisk vård utskrivna personer. Stiftelsen ger också stöd till de som på annat sätt arbetar för dessa grupper.  De som kan söka pengar ur denna fond är endast RSMH-föreningar i Sverige. (Riksförbund för social och mental hälsa.)

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond   Stiftelsens huvudsakliga ändamål är bland annat att stödja vården av utvecklingsstörda barn.   Ansökan  Stiftelsens ansökningsperiod är mellan den 1 februari och 15 april. Beslut om vem som får bidrag beviljade tas och meddelas senast den 15 juni.  Tänk på!  Ansökan görs på post.  

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsen har funnits sedan 1909 och har till ändamål att främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta är i överensstämmelse med makarna Ekmans intressen. Bidrag kan därför ges till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag och offentliga institutioner, som arbetar för upplysning och uppfostran.  Sedan stiftelsens början har barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Minnesfonden är i samhällets tjänst och instiftades av Ulf Lundahl 1978 med huvudsyfte att främja barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning. Stiftelsen beviljar även bidrag till forskning som arbetar för att minska svårigheter för barn och ungdom. Enligt Lundahls testamente prioriteras kvinnliga forskare.   Årligen delas bidrag ut till organisationer

Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att ge årliga bidrag till organisationer och föreningar som arbetar för att ge vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.   Ansökan  Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år. Beslut om bidrag meddelas under juni månad.  Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi

Sven och Dagmar Salens Stiftelse

Stiftelsen har funnits sedan 1968 och har sedan 1970 delat ut runt 100 miljoner kronor i löpande penningvärde. Normalt sett delar stiftelsen numera ut kring två miljoner kronor per år.  Huvudsakliga ändamål  Barns eller ungdomars vård och fostran eller utbildning. Bidrag kan delas ut till verksamheter som gör menings- och

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Denna statliga myndighet delar ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Bidrag ges även till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och extremism.   Internationellt ungdomsarbete genom EU-programmet Erasmus+ har även möjlighet till bidrag från myndigheten.   Alla bidrag fördelas av regeringen som har i uppdrag

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse

Det finns två Engkviststiftelser: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse.  Från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare kan ideella organisationer ansöka om bidrag för välgörande ändamål, t.ex. det som elevkårer gör.  Signhild Engkvists stiftelse liknar Olles stiftelse, men prioriterar zoologi, forskning och kultur.   Ansökan  Från och med måndag den 11 januari 2021

Ollie och Elof Ericssons stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar, samt att stödja utbildning och uppfostran av barn.   Stiftelsen bildades 1961 och riktar sig till organisationer. Normalt sett brukar beloppen som delas ut i form av bidrag vara mellan 5 000 – 20 000 kronor.   Ansökan  Sista