Artiklar

Avlastning – bara för ett par dagar

På Tredje Sektorn arbetar vi för att avlasta ideella organisationer. Detta gör vi genom att erbjuda våra tjänster genom antingen punktinsatser eller stödfunktionen. Våra kunder får själva välja vilket alternativ och format som passar dem bäst.  För de som vill ha en lite mer omfattande och långvarig avlastning rekommenderar vi

Samarbeta med Tredje Sektorn i ditt projekt

Behöver ni hjälp med något av de projekt som ni driver?   Kanske har ni fått en projektidé beviljad från Allmänna Arvsfonden eller MUCF men har lite svårt att komma igång? Eller så har ni kommit en bra bit på vägen i ert projekt men behöver hjälp med den sista produktionen,

Krishantering och problemlösning – vår specialitet

Tredje Sektorn specialiserar sig på att hantera kriser och lösa organisatoriska problem åt våra kunder. Då vi arbetar för att vara en helhetslösning åt ideella organisationer krävs det av oss att kunna hantera alla olika sorters situationer som kan tänkas uppstå.  En majoritet av alla de uppdrag som kommer till

Hur vi jobbar med materialutveckling

Vad är materialutveckling? En av Tredje Sektorns absolut största produktionsdelar är materialutveckling. Man skulle kunna beskriva det som att Tredje Sektorn är ett företag som, bland mycket annat, tillhandahåller våra kunder med material. Det kan vara alla olika former av material som kan tänkas behövas inom en ideell organisation; Kommunikation.

Fem vanliga punktinsatser inför ett årsmöte

Att hålla organisationens årsmöte kan innebära mycket jobb. Varje år ska det tas fram nya handlingar, det ska skickas kallelse, det ska planeras och det ska tillsättas presidium, för att bara nämna några av alla saker som måste fixas!  Skulle det kanske vara skönt att få lite avlastning och stöd

Vanliga punktinsatser i ett projekt

Inom den ideella sektorn är det vanligt att arbeta i projektform. Projekt kan sträcka sig under olika långa tidsperioder, vissa pågår i flera år och vissa i bara några månader. Har ni kört fast i ert projekt? Kanske har ni inte hunnit med att producera allt som ni i er

De vanligaste kommunikativa insatserna

Lite kort om vad en kommunikationsinsats är  En kommunikationsinsats är vad som görs i samband med att en organisation vill kommunicera ut någonting. Ett budskap som man önskar sända ut med målet att mottagaren ska ta till sig informationen, förstå den och kanske reagera på den på något vis. Enkelt

Avlastning – bara för ett par dagar

På Tredje Sektorn arbetar vi för att avlasta ideella organisationer. Detta gör vi genom att erbjuda våra tjänster genom antingen punktinsatser eller stödfunktionen. Våra kunder får själva välja vilket alternativ och format som passar dem bäst.  För de som vill ha en lite mer omfattande och långvarig avlastning rekommenderar vi

Samarbeta med Tredje Sektorn i ditt projekt

Behöver ni hjälp med något av de projekt som ni driver?   Kanske har ni fått en projektidé beviljad från Allmänna Arvsfonden eller MUCF men har lite svårt att komma igång? Eller så har ni kommit en bra bit på vägen i ert projekt men behöver hjälp med den sista produktionen,

Krishantering och problemlösning – vår specialitet

Tredje Sektorn specialiserar sig på att hantera kriser och lösa organisatoriska problem åt våra kunder. Då vi arbetar för att vara en helhetslösning åt ideella organisationer krävs det av oss att kunna hantera alla olika sorters situationer som kan tänkas uppstå.  En majoritet av alla de uppdrag som kommer till

Hur vi jobbar med materialutveckling

Vad är materialutveckling? En av Tredje Sektorns absolut största produktionsdelar är materialutveckling. Man skulle kunna beskriva det som att Tredje Sektorn är ett företag som, bland mycket annat, tillhandahåller våra kunder med material. Det kan vara alla olika former av material som kan tänkas behövas inom en ideell organisation; Kommunikation.

Fem vanliga punktinsatser inför ett årsmöte

Att hålla organisationens årsmöte kan innebära mycket jobb. Varje år ska det tas fram nya handlingar, det ska skickas kallelse, det ska planeras och det ska tillsättas presidium, för att bara nämna några av alla saker som måste fixas!  Skulle det kanske vara skönt att få lite avlastning och stöd

Vanliga punktinsatser i ett projekt

Inom den ideella sektorn är det vanligt att arbeta i projektform. Projekt kan sträcka sig under olika långa tidsperioder, vissa pågår i flera år och vissa i bara några månader. Har ni kört fast i ert projekt? Kanske har ni inte hunnit med att producera allt som ni i er

De vanligaste kommunikativa insatserna

Lite kort om vad en kommunikationsinsats är  En kommunikationsinsats är vad som görs i samband med att en organisation vill kommunicera ut någonting. Ett budskap som man önskar sända ut med målet att mottagaren ska ta till sig informationen, förstå den och kanske reagera på den på något vis. Enkelt