Punktinsatser

Punktinsatserna är precis som det låter – kortare, enskilda insatser som vi kan göra för kunder som önskar ett mer omedelbart och tidsbegränsat stöd.
Punktinsatserna sker under en avgränsad tidsperiod och utifrån tydliga uppdragsbeskrivningar. Att ta del av Tredje Sektorns kompetens i form av  punktinsatser lämpar sig bäst för organisationer som enbart behöver tillfälliga insatser.

 • Tidsavgränsade uppdrag.
 • Tas fram en uppdragsbeskrivning inför varje enskilt uppdrag.
 • Inhämtar direktiv och instruktioner från kontaktperson.
 • På förhand överenskommet fast pris.

Exempel på punktinsatser

 • Skriva projektansökningar 
 • Skriva del- och slutrapporter  
 • Hjälpa till med att rekrytera projektledare eller personal  
 • Hjälpa till med att introducera personal  
 • Hjälpa till med att ta fram rutiner för ekonomi, dokumentation och uppföljning  
 • Ta fram och skriva innehåll till hemsida  
 • Ta fram och skriva tryckt informationsmaterial  
 • Stöttande av projektpersonal/arbetsledare  
 • Upprätta rutiner för kommunikation inom projekt 
 • Ta fram grafisk design för specifika projektaktiviteter  
 • Ta fram animerade, grafiska filmklipp  
 • Upprätta eller uppdatera en hemsida  
 • Göra podd  
 • Projektleda 
 • Videoproduktion  
 • Webb- och UX-design  
 • Utförande av kommunikativa insatser i projekt 
 • Erbjuda system- och IT-utveckling  
 • Webb- och mjukvaruutveckling  
 • Samordna  
 • Hjälpa till med uppföljningsarbete och utvärdering  
 • Skriva slutredovisning  
 • Göra ordentliga utvärderingar av projekt 
 • Hjälpa till med förberedelser inför en projektgranskning  
 • Hjälpa till med att ta fram verktyg för ett projekts fort-/efterlevnad  
 • Strategisk rådgivning och coachning 
 • Sociala medier inlägg: skrivande, grafisk design och strategi 
 • Skriva debattartiklar eller andra journalistiska artiklar 
 • Ta fram utbildningsmaterial 
 • Designa och ta fram texter för affischer och broschyrer 
 • Tillhandahållande av föreläsare, utbildare och processledare  
 • Hålla inspirationsföreläsningar  
 • Hyra in en arrangör  
 • Ta fram kvalitativa rapporter  
 • Hjälpa till att göra undersökningar  

Läs mer om våra punktinsatser

Vi har samlat information om punktinsatser i våra artiklar. Där kan du läsa mer om hur de fungerar.

Behöver du punktinsatser? Vi hjälper alla organisationer oavsett storlek.

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.