Om oss

Ideella föreningar

Att driva idéburna och ideella organisationer kräver stort engagemang, intresse och energi från många. Av egna erfarenheter vet vi att tiden och kraften inte alltid räcker till för samtliga uppgifter som ska göras. 

Att kunna ta hjälp av en utomstående part kan ibland vara nödvändigt och givande för organisationen och dess medlemmar. Det är i sådana lägen vi kan hjälpa till.

Vårt fokus ligger på att erbjuda ett övergripande och omfattande stöd i olika projekt som ideella organisationer bedriver. Vi kan erbjuda alltifrån enstaka punktinsatser till längre insatser som är mer tids- och resurskrävande. Allt som krävs för att komma i gång, genomföra och även slutföra projekt.  

 Hos Tredje Sektorn finns alla möjliga olika kompetenser och kunskaper som kan tänkas behövas i ett projektarbete. Tillsammans kompletterar vi varandra och kan erbjuda en helhetslösning. 

Vi som jobbar här

Joakim Stålåker

Det är jag, Joakim Stålåker, som är VD Tredje Sektorn AB. Jag har en bakgrund inom ideell verksamhet och har framför allt varit engagerad i landsbygdsrörelsen och folkbildningen i Sverige. 

Jag har många års erfarenhet från branschen och har verkat som allt från ideellt engagerad till generalsekreterare för Förbundet Vi Unga.

Jag hoppas att Tredje Sektorn ska kunna leda till en värdefull utveckling av ett demokratiskt och hållbart välfärdssamhälle där idéer blir till verklighet och utmaningar till möjligheter. 

 

Telefonnummer: 072 300 17 27 

Mejladress: joakim.stalaker@tredjesektorn.se 

 

Elin Sunnanängs

Mitt namn är Elin Sunnanängs och jag arbetar som kommunikatör och skribent hos Tredje Sektorn.

Från början är jag utbildad kommunikatör och har en kandidatexamen inom medie-och kommunikationsvetenskap, men främst skulle jag titulera mig som skribent och journalist.

Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och brinner för alla former av berättande, både skriven och rörlig kommunikation.

I och med mitt intåg i Tredje Sektorn har jag även fått upp ögonen för civilsamhället och den idéburna sektorn, vikten av att ett starkt samhällsengagemang kommer inifrån och att demokratiska idéer ges chans att växa och utvecklas.

Jag ser framemot att få vara en del i utvecklingen för ett demokratiskt och inkluderande samhälle!

Telefonnummer: 070 043 73 44

Mejl: elin.sunnanangs@tredjesektorn.se 

 

 

Celine Sahakian

Jag heter Celine och kommer från Armenien. Idag  arbetar jag som illustratör och ansvarar för det arbete som utförs inom varumärket “Idé till Design”

Det är en del inom Tredje Sektorn som enbart erbjuder grafiska tjänster inom idéburna sektorn. 

Jag har en examen inom grafisk design och illustration och har arbetat som illustratör i sju år, varav två år med Tredje Sektorn. 

Mejl: Celine.sahakian@tredjesektorn.se

 

Victoria Ljunghäger

Jag är Victoria och arbetar som skribent och copywriter hos Tredje Sektorn. Jag utbildar mig även inom webbutveckling och UX-design och ser fram emot att ta med mig mina nya kunskaper i mitt arbete.

Med en bakgrund som frilansare har jag samlat kunskap från många olika typer av branscher och företag. Jag tycker det är extra spännande med storytelling, kommunikation och människans möte med vår digitala värld.

Att få arbeta med ideella organisationer och se dem utvecklas och växa är otroligt givande.

Som en del av Tredje Sektorn hoppas jag kunna skapa positiv förändring och utveckling inom den ideella sektorn, men också samhället i stort.

Telefon: 073 947 88 57

Mejl: Victoria.ljunghager@tredjesektorn.se