Stödfunktion

Stödfunktionen är ett koncept som vi erbjuder de kunder som önskar att skala upp sin organisation och verksamhet till nästa nivå̊. I stödfunktionen arbetar Tredje Sektorn löpnade och nära organisationen i fråga.

Stödfunktionen är det arbetssätt som är det mest omfattande och djupgående, men som också̊ är väldigt flexibelt och uppskattat. Stödfunktionen fungerar lika bra som ett komplement till ett redan existerande kansli, som för de organisationer som i dagsläget inte har någon egen personal.

Stödfunktionen innebär:

  • Att Tredje Sektorn blir er strategiska partner.
  • Vi lägger tillsammans med er upp en planering med god framförhållning – gärna en helårsplanering.
  • Tredje Sektorns medarbetare arbetar löpande tillsammans med er för att genomföra alla de insatser, aktiviteter och händelser som ni vill få utförda under året.
  • Det löpande arbetet sker genom veckovisa avstämningar och uppföljningar via Tredje Sektorns samordnare.
  • Till de kunder som tar del av stödfunktionen kan Tredje Sektorn även hjälpa till med att hitta och söka finansiering till er verksamhet. Detta är exklusivt för stödfunktionen.

Läs mer om vår stödfunktion

Vi har samlat information om stödfunktionen i våra artiklar. Där kan du läsa mer om hur den fungerar.

Är ni intresserade av vår stödfunktion? Vi hjälper alla organisationer oavsett storlek.

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.