Stödfunktion

Stödfunktionen är ett flexibelt koncept som hjälper ideella organisationer att ta sin verksamhet till nästa nivå. Genom att jobba nära och löpande med er organisation erbjuder Tredje Sektorn omfattande och djupgående stöd.

Stödfunktionen fungerar som en perfekt komplettering till redan existerande kansli eller som en lösning för organisationer utan egen personal.

Låt oss hjälpa er att frigöra tid, energi och pengar så att ni kan fokusera på det ni gör bäst.

Stödfunktionen innebär: