Artiklar

Stödfunktionen och finansieringsstöd

Tredje Sektorns inriktning och syfte är att vara en helhetslösning för hela den ideella sektorn. Idén är att fungera som en stöttepelare, avlasta och stärka ideella organisationer i sin egen verksamhet. Vi vill skapa trygghet och stabilitet för dem men samtidigt möjliggöra rörlighet och utveckling.  Detta gör vi genom stödfunktionen

Stödfunktion riktat till lokala föreningar

Tredje Sektorns stödfunktion är heltäckande och ska fungera som en helhetslösning för ideella organisationer. Vi erbjuder stödfunktionen till alla typer av organisationer, stora som små. Det spelar ingen roll för oss. Det har hänt att både stora riksorganisationer och mindre distrikt har kontaktat oss. Alla är välkomna! Men i de

Avlastning – bara för ett par dagar

På Tredje Sektorn arbetar vi för att avlasta ideella organisationer. Detta gör vi genom att erbjuda våra tjänster genom antingen punktinsatser eller stödfunktionen. Våra kunder får själva välja vilket alternativ och format som passar dem bäst.  För de som vill ha en lite mer omfattande och långvarig avlastning rekommenderar vi

Stödfunktionen – ett ställföreträdande kansli utan krav på arbetsledning

Tredje Sektorns idé och värdegrund bygger på att stötta och stärka ideella organisationer. Det gör vi genom att erbjuda en helhetslösning via antingen stödfunktion eller enskilda punktinsatser. Vi arbetar ständigt för utveckling internt och för att våra tjänster ska vara så heltäckande som möjligt för att bemöta organisationers alla behov.  Tanken

Ett processinriktat arbetssätt

Inom Tredje Sektorn arbetar vi processinriktat för våra kunder. Ett processinriktat arbetssätt innebär att stödet som ges och metoderna som användas i det bygger på ett beslut, en idé eller en verksamhet som tillåts växa fram steg för steg. Det handlar om att gå från ord till handling och att

Samarbeta med Tredje Sektorn i ditt projekt

Behöver ni hjälp med något av de projekt som ni driver?   Kanske har ni fått en projektidé beviljad från Allmänna Arvsfonden eller MUCF men har lite svårt att komma igång? Eller så har ni kommit en bra bit på vägen i ert projekt men behöver hjälp med den sista produktionen,

Varför marknadsför ni inte vilka ni jobbar/har jobbat med?

Tredje Sektorns främsta affärsmodell är att hjälpa organisationer som stöter på problem, utmaningar eller upplever någon form av kris. Detta kan vara känsligt och något som organisationerna helst vill hålla internt.   Att stöta på problem, utmaningar eller genomgå kriser är aldrig roligt. Tredje Sektorn specialiserar sig på att vara en

Hur kan vi avlasta ert kansli?

Tredje Sektorn är ett företag som strävar efter att ge avlastning till ideella organisationer. Inom den ideella sektorn har vi sett att arbetsbördan ofta är skiftande. I vissa perioder är det mycket arbete i verksamheterna, en så kallad arbetstopp, och i andra perioder är det lite lugnare. Tredje Sektorns roll

Vad Tredje Sektorn inte kan arbeta med

Tredje Sektorns syfte och värdegrund bygger på att finnas till för ideella organisationer som en helhetslösning. Vi finns för att stötta och avlasta organisationer i deras egen verksamhet. Tanken är att Tredje Sektorn ska fungera som en osynlig del av organisationen i fråga och verka i bakgrunden. Våra konsulter ska

Stödfunktionen och finansieringsstöd

Tredje Sektorns inriktning och syfte är att vara en helhetslösning för hela den ideella sektorn. Idén är att fungera som en stöttepelare, avlasta och stärka ideella organisationer i sin egen verksamhet. Vi vill skapa trygghet och stabilitet för dem men samtidigt möjliggöra rörlighet och utveckling.  Detta gör vi genom stödfunktionen

Stödfunktion riktat till lokala föreningar

Tredje Sektorns stödfunktion är heltäckande och ska fungera som en helhetslösning för ideella organisationer. Vi erbjuder stödfunktionen till alla typer av organisationer, stora som små. Det spelar ingen roll för oss. Det har hänt att både stora riksorganisationer och mindre distrikt har kontaktat oss. Alla är välkomna! Men i de

Avlastning – bara för ett par dagar

På Tredje Sektorn arbetar vi för att avlasta ideella organisationer. Detta gör vi genom att erbjuda våra tjänster genom antingen punktinsatser eller stödfunktionen. Våra kunder får själva välja vilket alternativ och format som passar dem bäst.  För de som vill ha en lite mer omfattande och långvarig avlastning rekommenderar vi

Stödfunktionen – ett ställföreträdande kansli utan krav på arbetsledning

Tredje Sektorns idé och värdegrund bygger på att stötta och stärka ideella organisationer. Det gör vi genom att erbjuda en helhetslösning via antingen stödfunktion eller enskilda punktinsatser. Vi arbetar ständigt för utveckling internt och för att våra tjänster ska vara så heltäckande som möjligt för att bemöta organisationers alla behov.  Tanken

Ett processinriktat arbetssätt

Inom Tredje Sektorn arbetar vi processinriktat för våra kunder. Ett processinriktat arbetssätt innebär att stödet som ges och metoderna som användas i det bygger på ett beslut, en idé eller en verksamhet som tillåts växa fram steg för steg. Det handlar om att gå från ord till handling och att

Samarbeta med Tredje Sektorn i ditt projekt

Behöver ni hjälp med något av de projekt som ni driver?   Kanske har ni fått en projektidé beviljad från Allmänna Arvsfonden eller MUCF men har lite svårt att komma igång? Eller så har ni kommit en bra bit på vägen i ert projekt men behöver hjälp med den sista produktionen,

Varför marknadsför ni inte vilka ni jobbar/har jobbat med?

Tredje Sektorns främsta affärsmodell är att hjälpa organisationer som stöter på problem, utmaningar eller upplever någon form av kris. Detta kan vara känsligt och något som organisationerna helst vill hålla internt.   Att stöta på problem, utmaningar eller genomgå kriser är aldrig roligt. Tredje Sektorn specialiserar sig på att vara en

Hur kan vi avlasta ert kansli?

Tredje Sektorn är ett företag som strävar efter att ge avlastning till ideella organisationer. Inom den ideella sektorn har vi sett att arbetsbördan ofta är skiftande. I vissa perioder är det mycket arbete i verksamheterna, en så kallad arbetstopp, och i andra perioder är det lite lugnare. Tredje Sektorns roll

Vad Tredje Sektorn inte kan arbeta med

Tredje Sektorns syfte och värdegrund bygger på att finnas till för ideella organisationer som en helhetslösning. Vi finns för att stötta och avlasta organisationer i deras egen verksamhet. Tanken är att Tredje Sektorn ska fungera som en osynlig del av organisationen i fråga och verka i bakgrunden. Våra konsulter ska