Stödfunktion riktat till lokala föreningar

Tredje Sektorns stödfunktion är heltäckande och ska fungera som en helhetslösning för ideella organisationer. Vi erbjuder stödfunktionen till alla typer av organisationer, stora som små. Det spelar ingen roll för oss. Det har hänt att både stora riksorganisationer och mindre distrikt har kontaktat oss. Alla är välkomna! Men i de allra flesta fall hör distrikten till en riksorganisation och Tredje Sektorn kommer således nästan alltid i kontakt med riksorganisationen oavsett.  

Ett av riksorganisationers allra viktigaste ansvarsområden är att stötta sina distrikt och lokalföreningar. Om en riksorganisation skulle finna sig själv i en situation där de inte riktigt har tillräckligt med resurser för att sköta detta kan Tredje Sektorns stödfunktion kopplas in för att avlasta. I sådant fall blir Tredje Sektorn som en del av riksorganisationen och stöttar lokalföreningar och distrikt genom en rad olika insatser. 

Det kan exempelvis vara: 

  • Rådgivning riktad till distrikt och föreningar 
  • Stöttning i att planera aktiviteter 
  • Söka anslag och finansiering till distrikt och lokalföreningars olika projekt 
  • Hjälpa distrikt och lokalföreningar med kommunikation och marknadsföring, t ex: stötta i att komma igång med sociala medier samt genomföra olika kommunikativa insatser 
  • Bolla kring planering av olika arrangemang 
  • Ta fram mallar, enklare handböcker och andra fysiska och digitala verktyg till distrikt och lokalföreningar 

Och mycket mera! 

Vi kan till och med erbjuda era distrikt och lokalföreningar en slags jour, så att de direkt kan kontakta Tredje Sektorn för råd och stöd, ifall behov av det skulle finnas. 

Att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion behöver inte nödvändigtvis innebära skyhöga kostnader. Alla ideella organisationer som väljer att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion ges stor frihet till att själva välja vilken eller vilka verksamhetsdelar som de vill att stödfunktionen ska stötta upp. På så sätt kan de själva också reglera priset. Vanliga verksamhetsdelar som organisationer önskar extra stöttning kring brukar vara just insatser riktade till sina lokalföreningar och distrikt. Tredje Sektorn debiterar löpande för det arbete som vi utför till det timpris som våra konsulter kostar. Ofta visar det sig att Tredje Sektorns alternativ är mycket konkurrenskraftigt i jämförelse med vad exempelvis en verksamhetsutvecklare kostar. Som regel har Tredje Sektorns stödfunktion visat sig vara det billigare alternativet i längden. 

Tredje Sektorn erbjuder även dokumentation i samband med stödfunktionen. På så sätt kan riksorganisationen enkelt hålla koll på samtliga insatser som görs riktade till distrikt och lokalföreningar, även om de inte är involverade i själva utförandet. Därtill kan riksorganisationen samtidigt hålla koll på att budgeten följs. 

Men Tredje Sektorn kan stötta och avlasta i det mesta som en riksorganisation önskar. Vi vill inte begränsa oss till att bara rikta oss till distrikt och lokalföreningar. Tanken är att hela riksorganisationen ska kunna få stöd och avlastning i samtliga av deras processer och verksamhetsområden. Läs mer om vad vår stödfunktion innebär här: Varför har vi konceptet stödfunktion? Skapa rörlighet genom Tredje Sektorn, Stödfunktionen – ett ställföreträdande kansli utan krav på arbetsledning.

Kanske önskar riksorganisationen erbjuda sina distrikt och föreningar något extra? Vi på Tredje Sektorn har många spännande idéer och förslag på sådant som man skulle kunna erbjuda distrikt och lokalföreningar. Kontakta oss gärna så kan vi bolla och ge inspiration!