Varför har vi konceptet stödfunktion?

Tredje Sektorn är ett unikt företag som arbetar på ett unikt sätt. Vårt syfte är att fungera som en helhetslösning för ideella organisationer och vara en stödfunktion till deras egen verksamhet.  

Det är vanligt förekommande bland ideella organisationer att hantera olika delar av den egna förvaltningen. Att ta hjälp med hanteringen av vissa delar av verksamheten kan vara en fördel snarare än en nackdel. En utomstående partner kan ibland ha lättare att se saker och ting ur ett nytt och innovativt perspektiv.  

Stödfunktionen är ett koncept som vi erbjuder våra allra mest lojala kunder. De som vill skala upp sin organisation och verksamhet till nästa nivå. I stödfunktionen arbetar Tredje Sektorn löpande och nära organisationen i fråga. Det här är vårt mest omfattande och djupgående koncept, men som också är väldigt flexibel och uppskattat. 

Varför har vi då detta koncept? 

Det enkla svaret är tre ord: Trygghet, rörlighet och avlastning.  

Tredje Sektorn vill kunna vara en helhetslösning för hela den ideella sektorn. Vi vill fungera som en stöttepelare till alla olika typer av ideella organisationer och skapa trygghet, rörlighet och avlastning för dem. 

Vårt koncept stödfunktion handlar om att kunna erbjuda ideella organisationer avlastning och stöd i form av en arsenal av olika tillfälliga personalkompetenser. Genom att ta del av vår stödfunktion blir Tredje Sektorn ett komplement till er egen organisation. Vi kommer att arbeta för att komplettera, stötta och avlasta ert egna redan existerande kansli.  

Det briljanta med detta är att alla ideella organisationer, stora som små, kan ta del av stödfunktionen. Om ni är en mindre organisation som ännu inte har något eget kansli, eller är i en övergångsperiod med generations/personalskifte – ingen fara! I sådant fall kommer Tredje Sektorn under en av er önskad tidsperiod att gå in och vara ert ställföreträdande kansli, om ni väljer att ta del av vår stödfunktion. 

Minimera era personalkostnader

Arbetsbördan hos många ideella organisationer varierar kraftigt periodvis. Vissa perioder är det mycket arbete som ska göras och vissa perioder är det mindre. Denna ojämna arbetsbörda kan bli problematiskt rent resursmässigt. Inom många ideella organisationer finns det helt enkelt inte tillräckligt många olika kompetenser för att utföra allt detta arbete själva. Istället måste man fördela ut orimliga arbetsbördor på ett fåtal personer som kanske inte besitter den speciella kompetensen som krävs för arbetsuppgiften, eller som inte besitter tillräckligt många olika kompetenser då arbetsuppgiften är bred och innefattar många olika steg. Man känner ett behov av att anställa ny personal att komplettera upp med. Något som är onödigt dyrt och tidskrävande.  

Med Tredje Sektorns stödfunktion kan ni minimera era personalkostnader! Genom oss får ni tillgång till en hel arsenal av olika specialistkompetenser i vår breda konsultstab. Vi arbetar i olika insatser anpassade efter era behov och önskemål, och vi finns med er så länge eller så kort tid som ni själva önskar. Glöm visstids- och projektanställningar, långa, krångliga nyrekryteringsprocesser och upplärningar. Ta istället in Tredje Sektorn! 

Långtidsplanering 

När Tredje Sektorns stödfunktion kopplas in i er organisation kommer vi direkt vid uppstart att sätta oss ned tillsammans med er och se över er verksamhet. Tillsammans gör en vi en årsplanering för allt som ni vill få gjort under året – eller annan avgränsad tidsperiod. Tredje Sektorn ser över hur mycket resurser de olika insatserna kommer att kräva – både pengamässigt och arbetskraftsmässigt. När denna årsplanering sedan är gjord kommer vi kort därpå att börja tillsätta olika konsulter. 

Läs mer om hur en årsplanering går till här: Att göra en årsplanering.

Kvalitativt samarbete som ger ringar på vattnet 

En stor anledning till att vi vill arbeta på detta sätt, löpande i en stödfunktion, är för att vi ska kunna arbeta mer kvalitativt. Ett längre löpande arbete genererar inte bara goda relationer, utan även en högre form av tillit. Vi blir som en strategisk partner till er. På Tredje Sektorn brukar vi säga att “ju bättre det går för våra kunder, desto bättre går det för oss!”.  

Vårt bränsle är er framgång. Vi strävar alltid efter att denna stödfunktion och detta löpande samarbete ska gynnas oss båda parter. Genom ett längre samarbete ökar tillit gentemot varandra, vilket i sin tur leder till mer öppna relationer. Ju tätare vi arbetar desto mer kan vi göra för er. Desto fler insatser, förändringar, och mer utveckling kan vi leverera. Efter en tid kan Tredje Sektorn till och med även hjälpa er med att hitta mer pengar, mer finansiering, för er verksamhet. Tillsammans kan vi sedan också hjälpa er att genomföra den verksamheten, det projektet eller den satsning. Det är nämligen det som Tredje Sektorn specialiserar sig på. 

Är du intresserad av att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion? Kontakta oss idag!