Se över!

När uppdaterade och utvärderade din organisation senast rutiner, processer och styrdokument?  Utan att någon ser över grundläggande mönster och arbetsrutiner…

Continue Reading

Komma igång!

Vill du ta din ideella organisation till en ny nivå?  Göra verklighet av din projektidé?  Hitta finansiärer till ditt projekt…

Continue Reading