Artiklar

Stödfunktionen – ett ställföreträdande kansli utan krav på arbetsledning

Tredje Sektorns idé och värdegrund bygger på att stötta och stärka ideella organisationer. Det gör vi genom att erbjuda en helhetslösning via antingen stödfunktion eller enskilda punktinsatser. Vi arbetar ständigt för utveckling internt och för att våra tjänster ska vara så heltäckande som möjligt för att bemöta organisationers alla behov.  Tanken

Ett processinriktat arbetssätt

Inom Tredje Sektorn arbetar vi processinriktat för våra kunder. Ett processinriktat arbetssätt innebär att stödet som ges och metoderna som användas i det bygger på ett beslut, en idé eller en verksamhet som tillåts växa fram steg för steg. Det handlar om att gå från ord till handling och att

Samarbeta med Tredje Sektorn i ditt projekt

Behöver ni hjälp med något av de projekt som ni driver?   Kanske har ni fått en projektidé beviljad från Allmänna Arvsfonden eller MUCF men har lite svårt att komma igång? Eller så har ni kommit en bra bit på vägen i ert projekt men behöver hjälp med den sista produktionen,

Varför marknadsför ni inte vilka ni jobbar/har jobbat med?

Tredje Sektorns främsta affärsmodell är att hjälpa organisationer som stöter på problem, utmaningar eller upplever någon form av kris. Detta kan vara känsligt och något som organisationerna helst vill hålla internt.   Att stöta på problem, utmaningar eller genomgå kriser är aldrig roligt. Tredje Sektorn specialiserar sig på att vara en

Hur kan vi avlasta ert kansli?

Tredje Sektorn är ett företag som strävar efter att ge avlastning till ideella organisationer. Inom den ideella sektorn har vi sett att arbetsbördan ofta är skiftande. I vissa perioder är det mycket arbete i verksamheterna, en så kallad arbetstopp, och i andra perioder är det lite lugnare. Tredje Sektorns roll

Vad Tredje Sektorn inte kan arbeta med

Tredje Sektorns syfte och värdegrund bygger på att finnas till för ideella organisationer som en helhetslösning. Vi finns för att stötta och avlasta organisationer i deras egen verksamhet. Tanken är att Tredje Sektorn ska fungera som en osynlig del av organisationen i fråga och verka i bakgrunden. Våra konsulter ska

Krishantering och problemlösning – vår specialitet

Tredje Sektorn specialiserar sig på att hantera kriser och lösa organisatoriska problem åt våra kunder. Då vi arbetar för att vara en helhetslösning åt ideella organisationer krävs det av oss att kunna hantera alla olika sorters situationer som kan tänkas uppstå.  En majoritet av alla de uppdrag som kommer till

Varför har vi konceptet stödfunktion?

Tredje Sektorn är ett unikt företag som arbetar på ett unikt sätt. Vårt syfte är att fungera som en helhetslösning för ideella organisationer och vara en stödfunktion till deras egen verksamhet.   Det är vanligt förekommande bland ideella organisationer att hantera olika delar av den egna förvaltningen. Att ta hjälp med

Ny kund

Vad roligt att ni vill ta del av Tredje Sektorn! Varmt välkomna till en unik möjlighet att få stöttning i er ideella verksamhet.  Vi tycker att det ska bli jätteroligt att jobba tillsammans med er och vet att vi har en väldigt utvecklande tid framför oss. Men innan vi kastar

Stödfunktionen – ett ställföreträdande kansli utan krav på arbetsledning

Tredje Sektorns idé och värdegrund bygger på att stötta och stärka ideella organisationer. Det gör vi genom att erbjuda en helhetslösning via antingen stödfunktion eller enskilda punktinsatser. Vi arbetar ständigt för utveckling internt och för att våra tjänster ska vara så heltäckande som möjligt för att bemöta organisationers alla behov.  Tanken

Ett processinriktat arbetssätt

Inom Tredje Sektorn arbetar vi processinriktat för våra kunder. Ett processinriktat arbetssätt innebär att stödet som ges och metoderna som användas i det bygger på ett beslut, en idé eller en verksamhet som tillåts växa fram steg för steg. Det handlar om att gå från ord till handling och att

Samarbeta med Tredje Sektorn i ditt projekt

Behöver ni hjälp med något av de projekt som ni driver?   Kanske har ni fått en projektidé beviljad från Allmänna Arvsfonden eller MUCF men har lite svårt att komma igång? Eller så har ni kommit en bra bit på vägen i ert projekt men behöver hjälp med den sista produktionen,

Varför marknadsför ni inte vilka ni jobbar/har jobbat med?

Tredje Sektorns främsta affärsmodell är att hjälpa organisationer som stöter på problem, utmaningar eller upplever någon form av kris. Detta kan vara känsligt och något som organisationerna helst vill hålla internt.   Att stöta på problem, utmaningar eller genomgå kriser är aldrig roligt. Tredje Sektorn specialiserar sig på att vara en

Hur kan vi avlasta ert kansli?

Tredje Sektorn är ett företag som strävar efter att ge avlastning till ideella organisationer. Inom den ideella sektorn har vi sett att arbetsbördan ofta är skiftande. I vissa perioder är det mycket arbete i verksamheterna, en så kallad arbetstopp, och i andra perioder är det lite lugnare. Tredje Sektorns roll

Vad Tredje Sektorn inte kan arbeta med

Tredje Sektorns syfte och värdegrund bygger på att finnas till för ideella organisationer som en helhetslösning. Vi finns för att stötta och avlasta organisationer i deras egen verksamhet. Tanken är att Tredje Sektorn ska fungera som en osynlig del av organisationen i fråga och verka i bakgrunden. Våra konsulter ska

Krishantering och problemlösning – vår specialitet

Tredje Sektorn specialiserar sig på att hantera kriser och lösa organisatoriska problem åt våra kunder. Då vi arbetar för att vara en helhetslösning åt ideella organisationer krävs det av oss att kunna hantera alla olika sorters situationer som kan tänkas uppstå.  En majoritet av alla de uppdrag som kommer till

Varför har vi konceptet stödfunktion?

Tredje Sektorn är ett unikt företag som arbetar på ett unikt sätt. Vårt syfte är att fungera som en helhetslösning för ideella organisationer och vara en stödfunktion till deras egen verksamhet.   Det är vanligt förekommande bland ideella organisationer att hantera olika delar av den egna förvaltningen. Att ta hjälp med

Ny kund

Vad roligt att ni vill ta del av Tredje Sektorn! Varmt välkomna till en unik möjlighet att få stöttning i er ideella verksamhet.  Vi tycker att det ska bli jätteroligt att jobba tillsammans med er och vet att vi har en väldigt utvecklande tid framför oss. Men innan vi kastar