Artiklar

Ny kund

Vad roligt att ni vill ta del av Tredje Sektorn! Varmt välkomna till en unik möjlighet att få stöttning i er ideella verksamhet.  Vi tycker att det ska bli jätteroligt att jobba tillsammans med er och vet att vi har en väldigt utvecklande tid framför oss. Men innan vi kastar

Flygande reporter – vad är det?

Har ni i er organisation ibland något större evenemang, aktivitet, möte eller annat som ni önskade blev lite uppmärksammat? Om inte i lokalmedia så åtminstone i era egna kommunikationskanaler som exempelvis sociala medier? Det vore kanske kul att bara få det dokumenterat på ett proffsigt sätt? I så fall kan

Steg för steg: skriva ansökan

Steg för steg – så här går det till när ni låter Tredje Sektorn skriva ansökningar åt er  Tredje Sektorn erbjuder våra kunder hjälp med att skriva projektansökningar för finansiering av kundernas verksamhet. Vi hjälper kunden med hela processen; från projektidé till budget och inskickande av ansökan.   Såhär går det

Om att vara kontaktperson

Vad roligt att ett samarbete har upprättats mellan er och Tredje Sektorn! I den här texten kan ni läsa mer om vad det innebär att vara kontaktperson i arbetsprocesser med Tredje Sektorn.  Utse en kontaktperson i er organisation som ni tycker är duktig på att kommunicera. Er kontaktperson är nämligen

Att göra en årsplanering

Årsplanering När en kund väljer att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion är det vanligt att vi tar fram en årsplanering tillsammans med kunden. Årsplaneringen är ungefär som det låter, en heltäckande planering över er verksamhet det kommande året.  Det hela går till så att vi sätter oss ned tillsammans

Fem vanliga punktinsatser inför ett årsmöte

Att hålla organisationens årsmöte kan innebära mycket jobb. Varje år ska det tas fram nya handlingar, det ska skickas kallelse, det ska planeras och det ska tillsättas presidium, för att bara nämna några av alla saker som måste fixas!  Skulle det kanske vara skönt att få lite avlastning och stöd

De vanligaste kommunikativa insatserna

Lite kort om vad en kommunikationsinsats är  En kommunikationsinsats är vad som görs i samband med att en organisation vill kommunicera ut någonting. Ett budskap som man önskar sända ut med målet att mottagaren ska ta till sig informationen, förstå den och kanske reagera på den på något vis. Enkelt

Om feedback

På Tredje Sektorn jobbar vi regelbundet med att inhämta feedback från våra kunder på allt som vi producerar. Detta gör vi för att kvalitetssäkra vårt material och för att säkerställa att kundens riktlinjer och önskemål för uppdraget uppfylls. Feedback är med andra ord ett oerhört viktigt moment i allt vårt

Organisationsöversyn – varför?

Varför behöver organisationen ibland ses över? Ideella organisationer är i ständig förändring. Generationsskiften internt varvas med förändringar i både medlemsantal och samhällsklimat. Med jämna mellanrum behöver såväl inre som yttre omständigheter hanteras, av den enkla anledningen att både vi människor och samhället kontinuerligt utvecklas. För att fortsatt kunna vara en

Vad är en riktigt bra projektidé?

Allting handlar om idéer. Det där lilla fröet som föds och som med kärlek och omtanke kan växa. Det som förhoppningsvis kan växa sig så stort och starkt att vi kan skapa ett projekt kring det. Något hållbart. Något av betydelse som kan föra något gott med sig till många

Ny kund

Vad roligt att ni vill ta del av Tredje Sektorn! Varmt välkomna till en unik möjlighet att få stöttning i er ideella verksamhet.  Vi tycker att det ska bli jätteroligt att jobba tillsammans med er och vet att vi har en väldigt utvecklande tid framför oss. Men innan vi kastar

Flygande reporter – vad är det?

Har ni i er organisation ibland något större evenemang, aktivitet, möte eller annat som ni önskade blev lite uppmärksammat? Om inte i lokalmedia så åtminstone i era egna kommunikationskanaler som exempelvis sociala medier? Det vore kanske kul att bara få det dokumenterat på ett proffsigt sätt? I så fall kan

Steg för steg: skriva ansökan

Steg för steg – så här går det till när ni låter Tredje Sektorn skriva ansökningar åt er  Tredje Sektorn erbjuder våra kunder hjälp med att skriva projektansökningar för finansiering av kundernas verksamhet. Vi hjälper kunden med hela processen; från projektidé till budget och inskickande av ansökan.   Såhär går det

Om att vara kontaktperson

Vad roligt att ett samarbete har upprättats mellan er och Tredje Sektorn! I den här texten kan ni läsa mer om vad det innebär att vara kontaktperson i arbetsprocesser med Tredje Sektorn.  Utse en kontaktperson i er organisation som ni tycker är duktig på att kommunicera. Er kontaktperson är nämligen

Att göra en årsplanering

Årsplanering När en kund väljer att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion är det vanligt att vi tar fram en årsplanering tillsammans med kunden. Årsplaneringen är ungefär som det låter, en heltäckande planering över er verksamhet det kommande året.  Det hela går till så att vi sätter oss ned tillsammans

Fem vanliga punktinsatser inför ett årsmöte

Att hålla organisationens årsmöte kan innebära mycket jobb. Varje år ska det tas fram nya handlingar, det ska skickas kallelse, det ska planeras och det ska tillsättas presidium, för att bara nämna några av alla saker som måste fixas!  Skulle det kanske vara skönt att få lite avlastning och stöd

De vanligaste kommunikativa insatserna

Lite kort om vad en kommunikationsinsats är  En kommunikationsinsats är vad som görs i samband med att en organisation vill kommunicera ut någonting. Ett budskap som man önskar sända ut med målet att mottagaren ska ta till sig informationen, förstå den och kanske reagera på den på något vis. Enkelt

Om feedback

På Tredje Sektorn jobbar vi regelbundet med att inhämta feedback från våra kunder på allt som vi producerar. Detta gör vi för att kvalitetssäkra vårt material och för att säkerställa att kundens riktlinjer och önskemål för uppdraget uppfylls. Feedback är med andra ord ett oerhört viktigt moment i allt vårt

Organisationsöversyn – varför?

Varför behöver organisationen ibland ses över? Ideella organisationer är i ständig förändring. Generationsskiften internt varvas med förändringar i både medlemsantal och samhällsklimat. Med jämna mellanrum behöver såväl inre som yttre omständigheter hanteras, av den enkla anledningen att både vi människor och samhället kontinuerligt utvecklas. För att fortsatt kunna vara en

Vad är en riktigt bra projektidé?

Allting handlar om idéer. Det där lilla fröet som föds och som med kärlek och omtanke kan växa. Det som förhoppningsvis kan växa sig så stort och starkt att vi kan skapa ett projekt kring det. Något hållbart. Något av betydelse som kan föra något gott med sig till många