Stödfunktionen – ett ställföreträdande kansli utan krav på arbetsledning

Tredje Sektorns idé och värdegrund bygger på att stötta och stärka ideella organisationer. Det gör vi genom att erbjuda en helhetslösning via antingen stödfunktion eller enskilda punktinsatser. Vi arbetar ständigt för utveckling internt och för att våra tjänster ska vara så heltäckande som möjligt för att bemöta organisationers alla behov. 
 
Tanken är att Tredje Sektorn ska kunna fylla en lucka i de organisationer där luckor finns. Luckor beståendes av otillräckligt material, dokumentation, kompetens eller rent av arbetskraft. Vi strävar efter att kunna fungera precis som en ideell organisations kansli gör, det vill säga arbeta med specifika arbetsområden och uppgifter utefter kompetens. Tredje Sektorns medarbetare besitter många olika kompetenser, så pass många att vi anser oss kunna erbjuda den bredd som krävs. Därtill arbetar vi också för att kunna fylla igen luckor hos organisationer som har problem med arbetsledning av sina anställda, eller som har problem med att vara arbetsgivare över lag och som vill hitta hållbara lösningar. Vår stödfunktion är utformad på just det viset, det vill säga för att kunna erbjuda ett alternativ till organisationer som är i behov av att någon går in och stärker upp. Både i arbetsledning och i produktion. 
 
Vår syn på styrning, arbetsledning och andra organisatoriska frågor är enkel. Grundtanken är att låta ideella få vara just ideella. De ideella förtroendevalda i en organisation är personer som finns på plats inom organisationen av helt egen, fri, vilja. De arbetar inte mot någon lön eller pengarersättning, utan är helt enkelt där för att de själva vill. De drivs av engagemang och brinner för organisationens syfte. Vilka skulle då vi vara om vi gick in och styrde? Nej, ideella ska få vara ideella och arbeta med det som de brinner för.  
 

Tredje Sektorns stödfunktion är tänkt ska komplettera de ideella förtroendevalda och sköta det mer operativa arbetet. Vi vill vara de som verkställer, som får saker att hända och som hjälper organisationen framåt. Tredje Sektorn avlastar och stöttar i verksamhetsarbetet samt kan sköta och upprätthålla ett kansli. Därtill kan vi också fungera rådgivande och, om så önskas, arbetsledande till organisationsledningen och existerande kansli. Om er organisation är lite mindre och kanske inte har något eget kansli ännu, är tanken att Tredje Sektorn även ska kunna fungera som ert ställföreträdande kansli.  
 

  • Är du intresserad av att ta del av dessa tjänster och lösningar som Tredje Sektorn erbjuder? Kontakta oss idag så hittar vi den bästa lösningen för just din organisation! 
     
  • Är du nyfiken på vår stödfunktion och hur det fungerar, men skulle gärna se och höra först hur det har fungerat för någon annan? Självklart ska du få möjlighet till att bilda dig en egen uppfattning. Hör av dig så ordnar vi fram referenser från tidigare kunder!