Krishantering och problemlösning – vår specialitet

Tredje Sektorn specialiserar sig på att hantera kriser och lösa organisatoriska problem åt våra kunder. Då vi arbetar för att vara en helhetslösning åt ideella organisationer krävs det av oss att kunna hantera alla olika sorters situationer som kan tänkas uppstå. 

En majoritet av alla de uppdrag som kommer till Tredje Sektorn handlar om att lösa ett problem på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis handla om att stötta vid en omorganisation, ta fram material som saknas i ett projekt eller att hjälpa till att projekt- eller arbetsleda organisationens personal. En del uppdrag handlar också om att just hantera en organisations kris eller stötta organisationen genom en den. I sådana situationer brukar våra rådgivande tjänster vara uppskattade. 

Tredje Sektorn erbjuder ett flertal rådgivande tjänster och vi har ett flertal kompetenta personer som kan kopplas in som stöttande funktioner i er organisation. 

Hur går Tredje Sektorns rådgivande tjänster till? 

Främst ges de rådgivande tjänsterna via samtal, fysiska eller över telefon. Det är till stor del upp till kunden själv att välja hur de vill att rådgivningen ska gå till och hur ofta den önskas. Tredje Sektorn ger främst råd gällande organisatoriska frågor, förändringar eller verksamhetsdrift. Oftast är det er organisations chef/högsta arbetsledare/förbundsordförande/generalsekreterare/riksstyrelseordförande – (kärt barn har många namn) – som Tredje Sektorn samtalar med och ger råden till. Men det kan också vara lite högre uppsatta anställda, personal eller styrelser. Tredje Sektorn hjälper kunden att hantera och bemöta olika utmaningar genom att ta fram konkreta strategier och lösningar. Vi finns också där som en partner att bolla alternativ och ventilera frustrationer med. 

Ni bestämmer själva vad ni vill att rådgivningen ska hantera eller åtgärda. 

Vad kostar det? 

Tredje Sektorns tjänster kring rådgivning, krishantering och problemlösning kan ske på olika vis beroende på vilket tidspann som ni väljer att ge oss uppdraget på. Är det större och långtgående processer som ni behöver hjälp och råd kring rekommenderar vi att ni tar del av vår stödfunktion. Är det mer kortsiktiga insatser som behövs kan vi även göra det i form av punktinsats. Rådgivningen kan också ske i enstaka punktinsatser. 

Kostnaden beror på vilket alternativ ni väljer. Stödfunktionen är ett mer långsiktigt arbete där Tredje Sektorn kommer att fungera lite mer som en strategisk partner till er organisation. Det alternativet kostar därför lite mer i och med det längre tidsspannet. Punktinsatser tar vi betalt för varje enstaka insats och de är alla avgränsade till ett på förhand överenskommet antal timmar. Punktinsatserna ger är därför ett fast pris medan stödfunktionen debiteras löpande. Givetvis kommer vi överens tillsammans med kund även gällande maxbelopp/tidspann även för stödfunktionen. 

Kontakta oss gärna för att få mer information!