Varför marknadsför ni inte vilka ni jobbar/har jobbat med?

Tredje Sektorns främsta affärsmodell är att hjälpa organisationer som stöter på problem, utmaningar eller upplever någon form av kris. Detta kan vara känsligt och något som organisationerna helst vill hålla internt.  

Att stöta på problem, utmaningar eller genomgå kriser är aldrig roligt. Tredje Sektorn specialiserar sig på att vara en helhetslösning för ideella organisationer, oavsett i vilken situation de befinner sig i. Vi kan fungera rådgivande, stöttande och avlastande i alla tänkbara situationer och processer. Tredje Sektorns medarbetare består av en arsenal av olika konsulter med egna specialistområden. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår konsultstab och kunna möta alla våra kunders olika behov. 

Vi har full förståelse för att organisationer inte vill skylta med sina problem. Därför marknadsför vi som regel inte vilka vi jobbar med, främst utav respekt gentemot våra kundorganisationer. Istället låter vi kunderna själva få avgöra ifall de vill att det ska synas att det arbetar med Tredje Sektorn eller inte.  

Därtill vill vi undvika att Tredje Sektorns namn förknippas med problemlösning. Vi finns inte bara till för att hjälpa organisationer ur problematiska situationer och knipor. Vårt främsta syfte är att arbeta förebyggande för att kniviga situationer inte ska uppstå från första början. Men man förstås kan inte alltid ligga steget före, ofta blir Tredje Sektorn inte kontaktade förrän organisationen ifråga redan har hamnat i ett dåligt läge. I sådant fall gör vi givetvis vårt yttersta för att lyfta upp organisationen ur detta och hjälpa den på fötter igen. I de allra flesta fall brukar vi lyckas bra med det. 

Vår åsikt är att det alltid ska vara upp till kunden att bestämma ifall de vill att Tredje Sektorns stöd ska synas eller inte. Själva marknadsför vi enbart våra tjänster, vad vi kan göra för ideella organisationer oavsett situation. Därtill välkomnar vi varmt att kundorganisationer som är nöjda med vårt arbete och stöd marknadsför oss. Vi tror att word of mouth, ryktesvägen, är en effektiv kanal för extern kommunikation och marknadsföring. Därför vårdar vi vårt rykte, är noga med att leverera arbete av hög kvalité samt möta och uppfylla våra kunders alla behov. 

Har din organisation arbetat med oss och är nöjda? Varmt välkomna att rekommendera oss till andra! 
Vill ni lämna en recension? Kontakta oss här på hemsidan och låt oss höra dina åsikter.