“Vi har mycket just nu. Kan Tredje Sektorn jobba utan att vi behöver involveras särskilt mycket?”  

Detta är en vanlig fråga som vi får ställda till oss. Många av våra kunder eller potentiella kunder som är intresserade av att jobba med oss undrar just detta. Svaret är: Ja! Tredje Sektorn kan jobba med allt som ni önskar få gjort, utan att ni som kund behöver vara med och “hålla koll” särskilt mycket. 
 

Avlastande och stöttande vid hög arbetsbörda 

Tanken med att ta hjälp av Tredje Sektorn är att vi ska fungera avlastande och stöttande. För organisationer som har mycket på sitt bord för tillfället ska Tredje Sektorn kunna kopplas in som ett ställföreträdande kansli som får saker att hända. Vi utför konkreta arbetsuppgifter som våra kunder kanske inte har hunnit med och avlastar på så sätt er pågående verksamhet. Idén med att arbeta på detta sätt är att Tredje Sektorn ska kunna erbjuda 100 procent avlastning från våra kunder. Vi kommer att fungera liksom en osynlig del av er och verka i bakgrunden. Våra konsulter kommer att kännas som en del av ert ordinarie kansli men arbeta i ett bakomliggande maskineri som tickar på av sig själv. 

Arbetsbördan hos många ideella organisationer varierar periodvis kraftigt. Vissa perioder är det mycket arbete som ska göras och vissa perioder är det mindre. Denna ojämna arbetsbörda kan bli problematiskt rent resursmässigt. Inom många ideella organisationer finns det helt enkelt inte tillräckligt många olika kompetenser för att utföra allt detta arbete själva. Istället måste man fördela ut orimliga arbetsbördor på ett fåtal personer som kanske inte besitter den speciella kompetensen som krävs för arbetsuppgiften, eller som inte besitter tillräckligt många olika kompetenser då arbetsuppgiften är bred och innefattar många olika steg. Det är här Tredje Sektorn kommer in i bilden. 

En helhetslösning 

Vår affärsidé är att fungera som en helhetslösning till ideella organisationer. Vi stöttar och avlastar för att er verksamhet ska kunna flyta på obehindrat. Det gör vi genom att erbjuda punktinsatser och stödfunktion. Hur länge Tredje Sektorn är med er bestämmer ni som kundorganisation själva. Vårt arbete kan ske antingen i enstaka punktinsatser eller under en längre tidsperiod, om det sistnämnda väljs kallar vi det för stödfunktion. Kundorganisationen är helt fri att när som helst också avbryta insatserna helt, om ni så önskar. Det kommer att hållas en löpande dialog mellan er och Tredje Sektorn och samarbetet kommer att vara tätt. 

Tredje Sektorn genom stödfunktion: 
Väljer ni att ta del av våra tjänster en längre tid kallar vi det för att ni tar del av vår stödfunktion. I sådant fall utgår arbetet till stor del från årsplaneringen som vi tillsammans sätter upp. Arbetet sker löpande och efter överenskommen tidsplan. Ni kan läsa mer om vår stödfunktion här.

Tredje Sektorn genom punktinsatser: 

Väljer ni istället att ta del av våra tjänster genom punktinsatser sker arbetet utifrån tydliga och konkreta uppdragsbeskrivningar. Uppdraget eller uppdragen pågår under en avgränsad tidsperiod och debiteras till ett fast timpris. Läs mer om våra vanligast förekommande punktinsatser här.