Samarbeta med Tredje Sektorn i ditt projekt

Behöver ni hjälp med något av de projekt som ni driver?  

Kanske har ni fått en projektidé beviljad från Allmänna Arvsfonden eller MUCF men har lite svårt att komma igång? Eller så har ni kommit en bra bit på vägen i ert projekt men behöver hjälp med den sista produktionen, del- eller slutrapportering? Ingen fara! I så fall finns vi här för er. 

På Tredje Sektorn arbetar vi med att stötta upp ideella organisationer. Det gör vi i form av punktinsatser eller i form av en långsiktig stödfunktion.

I ett samarbete med en kundorganisation i något av kundorganisationens projekt, rekommenderar vi att samarbetet sker i form av punktinsatser. 

Så går samarbetet till – alltid inom er projektbudget 

Önskar ni samarbeta med Tredje Sektorn i ett av era projekt kommer det samarbetet att ske på uppdrag. Ni berättar för oss vad ni önskar hjälp med och därefter tar vi fram förslag på uppdragsbeskrivningar. En uppdragsbeskrivning bestämmer tidsperiod (det vill säga hur länge ni vill samarbeta med oss), pris och vad det är som ska utföras inom uppdraget. Tredje Sektorn kommer alltid att förhålla sig till och anpassa arbetet utefter vad som är rimligt inom er projektbudget. Därefter sätter Tredje Sektorn in rätt kompetenser på rätt plats och producerar det som ni vill ha hjälp med. 

Samarbetet kan ske i tre olika alternativa former. Välj det alternativ som passar er bäst i förhållande till hur ni ligger till i projektet. Arbetet sker stegvis och beroende på vilket alternativ som väljs: 

 1. Tredje Sektorn hjälper till med uppstart/etablering av ert projekt 
  I detta första alternativ hjälper Tredje Sektorn er att definiera projektet, sätta upp en projektplan och att organisera er i projektet inför uppstart. Vi kan vara behjälpliga med exempelvis rekrytering av projektledare och andra anställda i projektet. Därtill hjälper vi er att fram rutiner för ekonomi, dokumentation och kommunikation samt sätter upp en tidsplan åt er. Vi förbereder helt enkelt så mycket som det går för att drivandet och genomförandet av projektet ska bli så enkelt och smärtfritt för er som möjligt! 
   
 1. Tredje Sektorn hjälper till med förstärkning i projektet.  
  I detta andra alternativ kopplas Tredje Sektorn in för att avlasta er under projektets genomförande. Vi hjälper er att genomföra och utföra allt som ska utföras inom projektet. Exempelvis kan vi genom materialproduktion i punktinsatser ta fram dokument, guider, handböcker, rapporter etc. Vi har heltäckande resurser och kompetens till att ta fram allt material som ni kan tänkas behöva! Vi kan också hjälpa er att genomföra aktiviteter, ta fram hemsidor och grafiskt material. Fråga oss så kan vi säkerligen ordna fram det som ni behöver och önskar! 
   
 1. Tredje Sektorn hjälper er i hela projektet, från början till slut. 
  I detta tredje alternativ har ni med er Tredje Sektorn som en stöttande samarbetspart under hela resan. Genom hela projektet, i alla processer, från uppstart till avslut. Tredje Sektorn har god kompetens och lång erfarenhet av olika projekt. Om detta alternativ väljs tar vi på oss rollen som projektledare och ger projektorganisationen konkret vägledning genom hela projektet. Därtill får ni tillgång till hela vårt team av materialutvecklare, skribenter, webbutvecklare, kommunikatörer och arrangörer.  Tredje Sektorn hjälper er att driva hela projektet och stöttar under alla processer; från projektidé och etablerings/uppstartsfas till genomförande och avslutande. Detta alternativ är främst framtaget för de som inte riktigt har tid att rekrytera en egen projektorganisation.  
   
  Det tredje, mer långsiktiga, alternativet kan på sikt även omvandlas till en stödfunktion hos Tredje Sektorn. Om intresse för det skulle finnas sker denna omvandling i så fall enligt ny överenskommelse. 

Materialutveckling i punktinsatser 

Ett av Tredje Sektorns expertområden är just materialutveckling. Då ett projekt oftast syftar ta fram något material, förverkliga eller bidra med någon förändring samt är tidsbegränsat, passar vår materialutveckling i form av en eller flera punktinsatser utmärkt in i samarbetsformen. 

Vi har ett flertal materialutvecklare som kan producera både skriftligt för webb och för tryck samt grafiskt designat och illustrerat material. Därtill har vi webbutvecklare som kan optimera materialet i det fall det skulle vara för webb. Vi har även redaktörs- och journalistkompetens för mer redaktionellt material och sist men inte minst utbildade kommunikatörer. 

Det vi mer specifikt kan hjälpa er att ta fram inom projekt går att läsa här: Vanliga punktinsatser i ett projekt.

Kontakta oss om intresse av samarbete med Tredje Sektorn i något av era projekt finns! Vi svara gärna på frågor och funderingar.