Att göra en årsplanering

Årsplanering

När en kund väljer att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion är det vanligt att vi tar fram en årsplanering tillsammans med kunden. Årsplaneringen är ungefär som det låter, en heltäckande planering över er verksamhet det kommande året. 

Det hela går till så att vi sätter oss ned tillsammans med er och lägger upp en översiktlig plan för alla möjliga uppdrag och insatser som ni önskar hjälp med att utföra. Uppdragen och insatserna kan vara både stora och små samt pågå under en kortare eller en längre tidsperiod. Det är helt upp till er. Tillsammans kommer vi överens och sätter upp en rimlig och långsiktig plan för dem alla. 

Tredje Sektorn ser över hur mycket resurser de olika insatserna kommer att kräva – både pengamässigt och arbetskraftsmässigt. När denna årsplanering sedan är gjord kommer vi inom kort att börja tillsätta olika konsulter. Ni har nu en stödfunktion.  
 

Varför?

Fördelen med att ta in Tredje Sektorn och vår konsultarsenal för att utföra arbeten åt er, är att vi både sparar er pengar och tid.  

Med Tredje Sektorn får ni in ett tiotal personer som kanske bara behöver arbeta i två veckor – för att bli klar med ett års arbetsinsatser/verksamhet! Stundtals får nu er kanske lilla organisation samma kapacitet som en gigantisk organisation! 
 
Detta arbetssätt anser vi ger ett mervärde både till oss och till er. Genom att på detta sätt tillsammans lägga upp en planering får båda parter en gemensam inblick i alla processer och uppdrag som under året kommer att ske inom organisationen. Att göra en planering på detta sätt ser vi också underlättar både för våra konsulter inom Tredje Sektorn och för er, eftersom det blir enkelt att hålla koll. Vi kommer under årets gång även med jämna mellanrum kunna återkomma till helårsplaneringen när helst ni önskar för att eventuellt lägga till fler uppdrag eller revidera planen. 
 
Vi bestämmer tillsammans ansvarsfördelningen. Alla uppdrag delas tydligt upp i vad det är som Tredje Sektorn ansvarar för att göra samt vad som ert eget kansli ansvarar för. På så vis får alla parter en klar och tydlig bild över vad som är överenskommet i samarbetet. 
 

Hur går det till?

Årsplaneringen sker i form av ett fysiskt eller digitalt möte på en av båda parter överenskommen tid. Under mötets gång kommer ni att bli ombedda att överlämna en lista på vad det är för uppdrag som ni önskar få gjorda med hjälp av Tredje Sektorn under det kommande året (eller annan, längre, tidsperiod.) 

Vi strävar alltid efter att ge er den bästa lösningen. Tredje Sektorns konsulter kommer att arbeta både självständigt och ibland i grupp i de olika planerade arbetsinsatserna, beroende på insatsernas omfattning. Vår konsult-stab består av skribenter, webbutvecklare, kommunikationsexperter, kommunikatörer, illustratörer, layoutare, grafiska formgivare, arrangörer, projektledare och samordnare. 

Vi kommer att erbjuda er passande konsulter – inom er egen budget – med spetskompetens för just den specifika insatsen. Alla Tredje Sektorns konsulter är mycket kompetenta och drivna personer. Ni kan lita på att vi alltid kommer att arbeta för att hitta det bästa alternativet och matcha er med rätt person.