Stödfunktionen och finansieringsstöd

Tredje Sektorns inriktning och syfte är att vara en helhetslösning för hela den ideella sektorn. Idén är att fungera som en stöttepelare, avlasta och stärka ideella organisationer i sin egen verksamhet. Vi vill skapa trygghet och stabilitet för dem men samtidigt möjliggöra rörlighet och utveckling. 

Detta gör vi genom stödfunktionen som vi erbjuder våra kunder. I stödfunktionen fungerar vi som en osynlig del av organisationen i fråga och verkar i bakgrunden. Vi kan vara ett ställföreträdande kansli för de som behöver det, vi kan utveckla verksamheten genom att tillhandahålla material, specialistkompetenser och arbetsledning, vi kan fungera som avlastning i enstaka processer samt ge omfattande organisationsrådgivning. Vi är en osynlig eller synlig strategisk partner, vilket av det bestämmer ni själva. 

Stödfunktionen är främst till för de av våra kunder som vill ha ett mer kvalitativt och långsiktigt stöd. När Tredje Sektorn får gå in och arbeta i stödfunktionen åt en kund genereras en rad fördelar. 

Fördelarna med stödfunktionen: 

  • Kvalitativt arbete som ger ringar på vattnet. Ju mer insyn i organisationen, verksamheten och ekonomin som Tredje Sektorn anförtros, desto mer kan vi göra för er. Efter en tid kan Tredje Sektorn till och med även hjälpa er med att hitta mer pengar, mer finansiering, för er verksamhet. 
  • Minimerade personalkostnader. Genom att ta in Tredje Sektorns arsenal av specialister som komplement till er organisation kan ni dra ned på era egna personalkostnader. Vi kan arbeta som ett tillfälligt, ställföreträdande, kansli. 
  • Rörlighet och flexibilitet. Att få igenom förändringar kan, rent organisatoriskt, vara svårt. Det kan kännas trögflytande och tungt. Att ha Tredje Sektorns stående stödfunktion underlättar mycket i detta. I stödfunktionen arbetar vi tätt intill er organisationsledning och hjälper er att dra det tyngsta lasset i ett förändringsarbete. Vi bistår med rörligheten som gör så att kansliet kan arbeta utifrån de bästa förutsättningarna. 
  • Personlig relation. Om ni väljer att arbeta med oss en längre tid i stödfunktionen kommer ni att lära känna Tredje Sektorn ordentligt. Vi kommer att fungera liksom en del av er och verka i bakgrunden. Våra konsulter kommer att kännas som en del av ert ordinarie kansli men arbeta i ett bakomliggande maskineri som tickar på av sig själv. 

Genom ett längre löpande arbete uppstår goda relationer och en högre form av tillit, vilket i sin tur leder till förmåner. Ju tätare vi arbetar desto mer kan vi göra för er. Desto fler insatser, förändringar, och mer utveckling kan vi leverera. När vi får gå in och bli er långsiktiga och strategiska partner, anförtros med mer insyn i er verksamhet, er ekonomi och ges mer fritt utrymme till förändring, kan vi göra underverk. 

Varför ger Tredje Sektorn bara finansieringsrådgivning och stöd genom stödfunktionen och inte i enstaka punktinsats? 

Det är bara kunder som tar del av vår stödfunktion som också får ta del av vår finansieringsrådgivning och stöd för att söka bidrag. Vi har utformat det på detta vis eftersom detta är en väldigt efterfrågad tjänst som vi därav måste erhålla rimligt för. Det är också en tjänst som kräver mycket insyn och tillit både i verksamhet och ekonomi för att vi ska kunna lyckas riktigt bra med det.  

Anledningen till att vi bara tillhandahåller denna tjänst inom stödfunktionen är att det enbart är genom just stödfunktionen som vi känner att vi får tillräckligt med insyn och verkligen kan sätta oss in i kundorganisationens verksamheten. Att hitta extern finansiering i enbart punktinsatser är svårt, eftersom vi omöjligen hinner sätta oss in i hela er verksamhet och kan hitta passande finansiärer åt er under en sådan kort tidsperiod som en punktinsats är.

Vi hinner heller inte få någon uppfattning om vilken kapacitet som organisationen har till att faktiskt genomföra projektet som bidraget ska gå till. Kanske detta stora pengabidrag som ska gå till ett treårigt Arvsfondsprojekt enbart skapar en stress i organisationen? Kanske det inte finns kapacitet att kunna genomföra det? Tredje Sektorn vill inte bidra till mer stress och press åt våra kundorganisationer. Ofta kan det också vara så att händelserna går snabbt när ett projekt väl blir beviljat. Pengarna rullar in och organisationen i fråga hinner inte känna ett äkta ägandeskap för projektet. Det skeendet vill vi inte heller bidra till. För oss är det viktigt att de projekt som blir beviljade och dras igång faktiskt också genomförs och når ut till hela verksamheten. 

Tredje Sektorn har därmed dragit slutsatsen att det först är när vi på riktigt innehar rollen som en strategisk och anförtrodd partner till er, det vill säga när vi har rimlig insyn i både er verksamhet och er ekonomi, som vi kan erbjuda detta. Det är först när vi arbetar i stödfunktionen som kan vi ge våra kunder detta kvalitativa, tillitskrävande och omfattande stöd för finansiering som efterfrågas. 

Det krävs tid för att lyckas hitta och skapa en hållbar finansiering för organisationers ordinarie verksamhet. Ibland kan det också vara så att större organisatoriska förändringar måste genomföras inom organisationen, något som vi på Tredje Sektorn också gärna hjälper till med, men som omöjligt hinner genomföras i enstaka punktinsats. Detta förutsätter att ett mer långsiktigt samarbete finns, därav hänvisar vi dessa tjänster till att utföras genom stödfunktionen. 

Är du mer intresserad av vår stödfunktion? Kika på vår hemsida under fliken ”Stödfunktion”. Där hittar du också fler artiklar kopplade till ämnet. 

Är din organisation intresserad av att ta del av vår stödfunktion? 

Kontakta oss idag!