Avlastning – bara för ett par dagar

På Tredje Sektorn arbetar vi för att avlasta ideella organisationer. Detta gör vi genom att erbjuda våra tjänster genom antingen punktinsatser eller stödfunktionen. Våra kunder får själva välja vilket alternativ och format som passar dem bäst. 

 • För de som vill ha en lite mer omfattande och långvarig avlastning rekommenderar vi stödfunktionen.  
 • För de som söker avlastning för bara ett par enstaka dagar rekommenderar vi som regel punktinsatser. 

De båda alternativen är ungefär lika populära. Vilket som väljs beror helt på i vilken situation organisationen är i. Om arbetsbördan generellt är hög och viktiga arbetsuppgifter kontinuerligt försummas på grund av tidsbrist, låter det som att stödfunktionen är det alternativ som passar bäst. Om arbetsbördan blir hög ibland, periodvis, och ni bara behöver avlastning för ett par dagar kanske enstaka punktinsatser passar bättre. 

Läs nedan vad som ingår och erbjuds i de olika alternativen. 

I stödfunktionen erbjuds: 

 • Omfattande helårsplanering av olika händelser och aktiviteter som ni har under året och Tredje Sektorns konsulter ansvarar för att utföra samtliga insatser kopplade till dessa 
 • Kontinuerlig expertrådgivning 
 • Tillgång till ställföreträdande kansli beståendes av Tredje Sektorns specialister 
 • Långsiktigt stöd vid omorganisation 
 • Långsiktigt stöd att hitta ny finansiering 
 • Långsiktigt stöd med ekonomihantering  
   

I punktinsatser erbjuds: 

 • Kommunikativa insatser 
 • Materialutveckling till organisationen 
 • Materialutveckling till föreningar och distrikt 
 • Materialutveckling till projekt 
 • Innehåll till webb 
 • Avlastning vid aktiviteter och evenemang 
   

Men! Det många inte vet är att vi kan erbjuda vissa delar av stödfunktionen även i punktinsats-format. Detta för att alltid kunna avlasta och stötta ideella organisationer oavsett tidsperiod samt alltid kunna möta olika behov. Så även om er organisation endast letar efter avlastning för ett par dagar så kan stödfunktionen också fungera. Båda alternativen anpassas och skräddarsys efter just era behov. 

Stödfunktionen innebär generellt sätt att arbetet blir mer kvalitativt, detta eftersom det naturligt blir ett tätare och längre samarbete. Men oavsett om organisationen bara behöver avlastning för ett par dagar så är vi glada att kunna erbjuda ett par små delar också av stödfunktionen. Det vi kan erbjuda av stödfunktionen i kortare punktinsatser är:  

 • Organisationsrådgivning (vid enstaka tillfälle, ej kontinuerligt) 
 • Stöttning/bollplank (också vid enstaka tillfälle) 
 • Mini-organisationsöversyn (detta får max ta en vecka, om längre arbete önskas övergår detta automatiskt till stödfunktion) 

Om ni ändå väljer alternativet punktinsatser så sker allt arbete i just enstaka punktinsatser. Läs mer om punktinsatserna och det upplägget i våra fördjupande artiklar. 

Ni kan alltid kontakta oss om ni är osäkra på vilket alternativ som passar just er bäst. Hör av er så resonerar vi tillsammans!