Artiklar

Skapa rörlighet genom Tredje Sektorn

Inom större ideella organisationer är det vanligt att arbetet fastnar i gamla strukturer. Man är mindre benägen att driva igenom förändringsprocesser och förnya sig. Istället håller man sig gärna till gamla invanda mönster och rutiner. Det skapas en form av “orörlighet” inom organisationen. Denna “orörlighet” kännetecknas ofta av att det

Krishantering och problemlösning – vår specialitet

Tredje Sektorn specialiserar sig på att hantera kriser och lösa organisatoriska problem åt våra kunder. Då vi arbetar för att vara en helhetslösning åt ideella organisationer krävs det av oss att kunna hantera alla olika sorters situationer som kan tänkas uppstå.  En majoritet av alla de uppdrag som kommer till

Varför har vi konceptet stödfunktion?

Tredje Sektorn är ett unikt företag som arbetar på ett unikt sätt. Vårt syfte är att fungera som en helhetslösning för ideella organisationer och vara en stödfunktion till deras egen verksamhet.   Det är vanligt förekommande bland ideella organisationer att hantera olika delar av den egna förvaltningen. Att ta hjälp med

Ny kund

Vad roligt att ni vill ta del av Tredje Sektorn! Varmt välkomna till en unik möjlighet att få stöttning i er ideella verksamhet.  Vi tycker att det ska bli jätteroligt att jobba tillsammans med er och vet att vi har en väldigt utvecklande tid framför oss. Men innan vi kastar

Flygande reporter – vad är det?

Har ni i er organisation ibland något större evenemang, aktivitet, möte eller annat som ni önskade blev lite uppmärksammat? Om inte i lokalmedia så åtminstone i era egna kommunikationskanaler som exempelvis sociala medier? Det vore kanske kul att bara få det dokumenterat på ett proffsigt sätt? I så fall kan

Hur vi jobbar med materialutveckling

Vad är materialutveckling? En av Tredje Sektorns absolut största produktionsdelar är materialutveckling. Man skulle kunna beskriva det som att Tredje Sektorn är ett företag som, bland mycket annat, tillhandahåller våra kunder med material. Det kan vara alla olika former av material som kan tänkas behövas inom en ideell organisation; Kommunikation.

Praktik hos Tredje Sektorn

Gör din praktik hos Tredje Sektorn!  Visste du att du kan göra din praktik hos oss på Tredje Sektorn? Det kan du! Vi tar in alla möjliga praktikanter från olika folkhögskole-, högskole-, yrkes-, och universitetsutbildningar.  På Tredje Sektorn kan du få praktisera med en hel del olika saker. Vi är

Steg för steg: skriva ansökan

Steg för steg – så här går det till när ni låter Tredje Sektorn skriva ansökningar åt er  Tredje Sektorn erbjuder våra kunder hjälp med att skriva projektansökningar för finansiering av kundernas verksamhet. Vi hjälper kunden med hela processen; från projektidé till budget och inskickande av ansökan.   Såhär går det

Om att vara kontaktperson

Vad roligt att ett samarbete har upprättats mellan er och Tredje Sektorn! I den här texten kan ni läsa mer om vad det innebär att vara kontaktperson i arbetsprocesser med Tredje Sektorn.  Utse en kontaktperson i er organisation som ni tycker är duktig på att kommunicera. Er kontaktperson är nämligen

Att göra en årsplanering

Årsplanering När en kund väljer att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion är det vanligt att vi tar fram en årsplanering tillsammans med kunden. Årsplaneringen är ungefär som det låter, en heltäckande planering över er verksamhet det kommande året.  Det hela går till så att vi sätter oss ned tillsammans

Skapa rörlighet genom Tredje Sektorn

Inom större ideella organisationer är det vanligt att arbetet fastnar i gamla strukturer. Man är mindre benägen att driva igenom förändringsprocesser och förnya sig. Istället håller man sig gärna till gamla invanda mönster och rutiner. Det skapas en form av “orörlighet” inom organisationen. Denna “orörlighet” kännetecknas ofta av att det

Krishantering och problemlösning – vår specialitet

Tredje Sektorn specialiserar sig på att hantera kriser och lösa organisatoriska problem åt våra kunder. Då vi arbetar för att vara en helhetslösning åt ideella organisationer krävs det av oss att kunna hantera alla olika sorters situationer som kan tänkas uppstå.  En majoritet av alla de uppdrag som kommer till

Varför har vi konceptet stödfunktion?

Tredje Sektorn är ett unikt företag som arbetar på ett unikt sätt. Vårt syfte är att fungera som en helhetslösning för ideella organisationer och vara en stödfunktion till deras egen verksamhet.   Det är vanligt förekommande bland ideella organisationer att hantera olika delar av den egna förvaltningen. Att ta hjälp med

Ny kund

Vad roligt att ni vill ta del av Tredje Sektorn! Varmt välkomna till en unik möjlighet att få stöttning i er ideella verksamhet.  Vi tycker att det ska bli jätteroligt att jobba tillsammans med er och vet att vi har en väldigt utvecklande tid framför oss. Men innan vi kastar

Flygande reporter – vad är det?

Har ni i er organisation ibland något större evenemang, aktivitet, möte eller annat som ni önskade blev lite uppmärksammat? Om inte i lokalmedia så åtminstone i era egna kommunikationskanaler som exempelvis sociala medier? Det vore kanske kul att bara få det dokumenterat på ett proffsigt sätt? I så fall kan

Hur vi jobbar med materialutveckling

Vad är materialutveckling? En av Tredje Sektorns absolut största produktionsdelar är materialutveckling. Man skulle kunna beskriva det som att Tredje Sektorn är ett företag som, bland mycket annat, tillhandahåller våra kunder med material. Det kan vara alla olika former av material som kan tänkas behövas inom en ideell organisation; Kommunikation.

Praktik hos Tredje Sektorn

Gör din praktik hos Tredje Sektorn!  Visste du att du kan göra din praktik hos oss på Tredje Sektorn? Det kan du! Vi tar in alla möjliga praktikanter från olika folkhögskole-, högskole-, yrkes-, och universitetsutbildningar.  På Tredje Sektorn kan du få praktisera med en hel del olika saker. Vi är

Steg för steg: skriva ansökan

Steg för steg – så här går det till när ni låter Tredje Sektorn skriva ansökningar åt er  Tredje Sektorn erbjuder våra kunder hjälp med att skriva projektansökningar för finansiering av kundernas verksamhet. Vi hjälper kunden med hela processen; från projektidé till budget och inskickande av ansökan.   Såhär går det

Om att vara kontaktperson

Vad roligt att ett samarbete har upprättats mellan er och Tredje Sektorn! I den här texten kan ni läsa mer om vad det innebär att vara kontaktperson i arbetsprocesser med Tredje Sektorn.  Utse en kontaktperson i er organisation som ni tycker är duktig på att kommunicera. Er kontaktperson är nämligen

Att göra en årsplanering

Årsplanering När en kund väljer att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion är det vanligt att vi tar fram en årsplanering tillsammans med kunden. Årsplaneringen är ungefär som det låter, en heltäckande planering över er verksamhet det kommande året.  Det hela går till så att vi sätter oss ned tillsammans