Hur vi jobbar med materialutveckling

Vad är materialutveckling?

En av Tredje Sektorns absolut största produktionsdelar är materialutveckling. Man skulle kunna beskriva det som att Tredje Sektorn är ett företag som, bland mycket annat, tillhandahåller våra kunder med material. Det kan vara alla olika former av material som kan tänkas behövas inom en ideell organisation; Kommunikation. Grafiskt. Skriftligt. Guider. Handböcker. Informationsutskick. Broschyrer. Affischer. Sociala medie-inlägg. Illustrationer. Layout. Rapporter. Handlingar. Med mera, med mera. Bara fantasin sätter gränser. Allt detta kallar vi för materialutveckling.  

Ofta önskar våra kunder mycket material till något stort och långsiktigt projekt. Ibland önskar de bara något enstaka, som exempelvis en slutrapport eller några sociala medier-inlägg. 

Hur mycket av vår materialutveckling som ni vill ta del av är upp till er själva. Den kan ske i en enstaka punktinsats eller som en del av mycket annat i vår stödfunktion.

Allt utgår från uppdragsbeskrivningar 

Alla uppdrag som Tredje Sektorn tar sig an finns beskrivna i en uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen tas fram tillsammans med varje enskild kund och i den beskrivs uppdraget i detalj samt innehåller vår överenskommelse. Denna uppdragsbeskrivning är vårt främsta verktyg för att veta hur arbetet ska gå till och vad exakt det är vi ska göra. Våra kunder förväntar sig sedan att Tredje Sektorn arbetar självständigt med varje uppdrag som vi har tagit på oss att utföra. 

Uppdragen som kommer till oss kan vara av stor variation. Tredje Sektorn arbetar med alltifrån grafisk design till webbutveckling och innehållsproduktion. Vi arbetar ständigt för att kunna hjälpa våra kunder, ideella organisationer, med allt de önskar.  

Varje uppdrag har också olika form och omfattning, ibland är det ett långtgående uppdrag som sträcker sig över flera månader, och ibland ter det sig snarare i form av en punktinsats. Många av Tredje Sektorns uppdrag är (eller börjar som) skriftliga, där uppgiften är att skapa olika former av material. Detta kan vara stora och omfattande arbetsprocesser där många olika kompetenser kopplas in. 

Hur går det till?

Tredje Sektorn är ett företag beståendes av ett nätverk konsulter som var och en har ett eget expertområdet med spetskompetens inom. Dessa kompetenser som finns inom Tredje Sektorn kopplas in för att utföra olika uppdrag åt våra ideella kundorganisationer. Vi erbjuder både specialiserade tjänster, rådgivning och insatser riktade mot den ideella sektorn. 

Arbetsprocessen med ett uppdrag sker stegvis: 

 1. Utsedd/a konsult/er sätter sig in i uppdraget. Om flera konsulter krävs är det viktigt att alla som ska arbeta förstår sig på uppdraget och att inga oklarheter inom teamet finns. 
 1. Konsulten/erna gör den nödvändiga researchen inför uppdraget, både internt och externt. 
 1. Nu påbörjas det skriftliga. Ett första utkast produceras. 
 1. Inhämtande av input från kund (om så önskas) 
 1. Revideringar och korrigeringar utförs. Slutprodukten färdigställs inför kundens godkännande. 
 1. Grafiska element och layout läggs på.  
 1. Uppdraget slutfört. 

Våra materialutvecklare är kommer alla från olika bakgrund. Vi har alltifrån kommunikationsexperter till webbutvecklare och grafiska formgivare, men de flesta hos oss är i grunden skribenter. Vi arbetar både självständigt och i team. Det beror lite på uppdragets omfattning och storlek. Desto mer komplicerat och detaljerat ett uppdrag är, desto mer kontakt och samordning inom Tredje Sektorns team krävs. Därav finns det alltid en samordnare och arbetsledare för varje uppdrag. Oftast är det en och samma person som både är samordnare och som arbetsleder materialutvecklarna, men ibland kan även detta arbete behöva delas på. 

Alla medarbetare rapporterar med jämna mellanrum till samordnaren. På så vis hålls samordnaren alltid uppdaterad gällande hur arbetet går och hur det känns för varje enskild medarbetare. Vi har denna kommunikationsrutin för att både förenkla och effektivisera Tredje Sektorns arbete, men också för att – viktigast av allt – säkerställa att våra medarbetare känner en positivitet av att arbeta hos oss och får energi av sina arbetsuppgifter.  

Denna kommunikationsrutin är viktig för att synliggöra när processer inte går framåt, i tid. Utifrån vad som framkommer av arbetstagarens uppdateringar, möjliggör nämligen för samordnaren att lättare kunna koordinera arbetet.  

Områden inom vilka Tredje Sektorn erbjuder materialutveckling: 

 • Kommunikation: Policys och styrdokument kring organisationskommunikation, kommunikationsplaner, kommunikationsinsatser, sociala medier-produktion, digitala kampanjer, informationsmaterial, redaktionellt innehåll såsom journalistiska artiklar, debattartiklar, intervjuer, personporträtt, foto, film. 
 • Organisatoriska dokument: Årsmöteshandlingar, mejlmallar, interna organisations-/styrdokument, personalhandböcker, rutiner för ekonomihantering, bokföring, dokumentation och uppföljning. 
 • Material till föreningar: Handböcker, guider, broschyrer, utbildningar, föreläsningar, workshops, aktiviteter 
 • Projekt: Material till projektet, delrapporter, slutrapporter, utvärderingar, projektgranskningar