Artiklar

Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att ge årliga bidrag till organisationer och föreningar som arbetar för att ge vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.   Ansökan  Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år. Beslut om bidrag meddelas under juni månad.  Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi

Sven och Dagmar Salens Stiftelse

Stiftelsen har funnits sedan 1968 och har sedan 1970 delat ut runt 100 miljoner kronor i löpande penningvärde. Normalt sett delar stiftelsen numera ut kring två miljoner kronor per år.  Huvudsakliga ändamål  Barns eller ungdomars vård och fostran eller utbildning. Bidrag kan delas ut till verksamheter som gör menings- och

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Denna statliga myndighet delar ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Bidrag ges även till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och extremism.   Internationellt ungdomsarbete genom EU-programmet Erasmus+ har även möjlighet till bidrag från myndigheten.   Alla bidrag fördelas av regeringen som har i uppdrag

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse

Det finns två Engkviststiftelser: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse.  Från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare kan ideella organisationer ansöka om bidrag för välgörande ändamål, t.ex. det som elevkårer gör.  Signhild Engkvists stiftelse liknar Olles stiftelse, men prioriterar zoologi, forskning och kultur.   Ansökan  Från och med måndag den 11 januari 2021

Ollie och Elof Ericssons stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar, samt att stödja utbildning och uppfostran av barn.   Stiftelsen bildades 1961 och riktar sig till organisationer. Normalt sett brukar beloppen som delas ut i form av bidrag vara mellan 5 000 – 20 000 kronor.   Ansökan  Sista

Mats Klebergs stiftelse

2001 bildades Mats Klebergs stiftelse av familjen Wallenius-Kleberg till minne av Mats Kleberg. Mats gick bort 1999 efter att ha drabbats av cancer i hjärtat, bara 26 år gammal.   Det huvudsakliga syftet med stiftelsen är att stödja barn i behov av vård och utveckling, samt utbildningsinitiativ. Stiftelsen delar även ut

Ny lansering: Kommunikationspaket

Vi i Tredje Sektorn har på senaste tiden märkt av ett allt större behov och en växande efterfrågan på skräddarsydda kommunikationsinsatser hos olika ideella och idéburna organisationer. Då vi alltid strävar efter att vara helhetslösningen för organisationer gav detta oss en tankeställare och vi började fundera. Efter några veckors brainstorming,

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål

Stiftelsens syfte och ändamål är att främja den sociala, fysiska och mentala samhällsmiljön – både i Sverige och utomlands. Bidrag ges till de organisationer som verkar för integration och jämlikhet samt motverkar sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering.  Bidragen ska även stödja barn och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet.   

Mina tankar inför starten

Efter att ha följt utvecklingen inom civilsamhället länge, uppmärksammade jag ett växande behov hos ideella organisationer – speciellt när det kommer till frågor som rör att driva och få pengar till projekt.  På senare år har det blivit mer fokus på projektifiering inom det idéburna. Projektmedel från olika finansiärer blir

Se över!

När uppdaterade och utvärderade din organisation senast rutiner, processer och styrdokument?  Utan att någon ser över grundläggande mönster och arbetsrutiner i en organisation, minskar chanserna till framgång och goda resultat. Din organisations framtid kan stå på spel Risken är stor att dessa moment bortprioriteras när det finns mycket att stå

Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att ge årliga bidrag till organisationer och föreningar som arbetar för att ge vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.   Ansökan  Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år. Beslut om bidrag meddelas under juni månad.  Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi

Sven och Dagmar Salens Stiftelse

Stiftelsen har funnits sedan 1968 och har sedan 1970 delat ut runt 100 miljoner kronor i löpande penningvärde. Normalt sett delar stiftelsen numera ut kring två miljoner kronor per år.  Huvudsakliga ändamål  Barns eller ungdomars vård och fostran eller utbildning. Bidrag kan delas ut till verksamheter som gör menings- och

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Denna statliga myndighet delar ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Bidrag ges även till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och extremism.   Internationellt ungdomsarbete genom EU-programmet Erasmus+ har även möjlighet till bidrag från myndigheten.   Alla bidrag fördelas av regeringen som har i uppdrag

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse

Det finns två Engkviststiftelser: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse.  Från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare kan ideella organisationer ansöka om bidrag för välgörande ändamål, t.ex. det som elevkårer gör.  Signhild Engkvists stiftelse liknar Olles stiftelse, men prioriterar zoologi, forskning och kultur.   Ansökan  Från och med måndag den 11 januari 2021

Ollie och Elof Ericssons stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar, samt att stödja utbildning och uppfostran av barn.   Stiftelsen bildades 1961 och riktar sig till organisationer. Normalt sett brukar beloppen som delas ut i form av bidrag vara mellan 5 000 – 20 000 kronor.   Ansökan  Sista

Mats Klebergs stiftelse

2001 bildades Mats Klebergs stiftelse av familjen Wallenius-Kleberg till minne av Mats Kleberg. Mats gick bort 1999 efter att ha drabbats av cancer i hjärtat, bara 26 år gammal.   Det huvudsakliga syftet med stiftelsen är att stödja barn i behov av vård och utveckling, samt utbildningsinitiativ. Stiftelsen delar även ut

Ny lansering: Kommunikationspaket

Vi i Tredje Sektorn har på senaste tiden märkt av ett allt större behov och en växande efterfrågan på skräddarsydda kommunikationsinsatser hos olika ideella och idéburna organisationer. Då vi alltid strävar efter att vara helhetslösningen för organisationer gav detta oss en tankeställare och vi började fundera. Efter några veckors brainstorming,

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål

Stiftelsens syfte och ändamål är att främja den sociala, fysiska och mentala samhällsmiljön – både i Sverige och utomlands. Bidrag ges till de organisationer som verkar för integration och jämlikhet samt motverkar sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering.  Bidragen ska även stödja barn och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet.   

Mina tankar inför starten

Efter att ha följt utvecklingen inom civilsamhället länge, uppmärksammade jag ett växande behov hos ideella organisationer – speciellt när det kommer till frågor som rör att driva och få pengar till projekt.  På senare år har det blivit mer fokus på projektifiering inom det idéburna. Projektmedel från olika finansiärer blir

Se över!

När uppdaterade och utvärderade din organisation senast rutiner, processer och styrdokument?  Utan att någon ser över grundläggande mönster och arbetsrutiner i en organisation, minskar chanserna till framgång och goda resultat. Din organisations framtid kan stå på spel Risken är stor att dessa moment bortprioriteras när det finns mycket att stå