Artiklar

Bidrag

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Minnesfonden är i samhällets tjänst och instiftades av Ulf Lundahl 1978 med huvudsyfte att främja barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning. Stiftelsen beviljar även

Läs mer »
Bidrag

Sven och Dagmar Salens Stiftelse

Stiftelsen har funnits sedan 1968 och har sedan 1970 delat ut runt 100 miljoner kronor i löpande penningvärde. Normalt sett delar stiftelsen numera ut kring

Läs mer »
Bidrag

Mats Klebergs stiftelse

2001 bildades Mats Klebergs stiftelse av familjen Wallenius-Kleberg till minne av Mats Kleberg. Mats gick bort 1999 efter att ha drabbats av cancer i hjärtat,

Läs mer »

Ny lansering: Kommunikationspaket

Vi i Tredje Sektorn har på senaste tiden märkt av ett allt större behov och en växande efterfrågan på skräddarsydda kommunikationsinsatser hos olika ideella och

Läs mer »
Bidrag

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Minnesfonden är i samhällets tjänst och instiftades av Ulf Lundahl 1978 med huvudsyfte att främja barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning. Stiftelsen beviljar även

Läs mer »
Bidrag

Sven och Dagmar Salens Stiftelse

Stiftelsen har funnits sedan 1968 och har sedan 1970 delat ut runt 100 miljoner kronor i löpande penningvärde. Normalt sett delar stiftelsen numera ut kring

Läs mer »
Bidrag

Mats Klebergs stiftelse

2001 bildades Mats Klebergs stiftelse av familjen Wallenius-Kleberg till minne av Mats Kleberg. Mats gick bort 1999 efter att ha drabbats av cancer i hjärtat,

Läs mer »

Ny lansering: Kommunikationspaket

Vi i Tredje Sektorn har på senaste tiden märkt av ett allt större behov och en växande efterfrågan på skräddarsydda kommunikationsinsatser hos olika ideella och

Läs mer »