Mats Klebergs stiftelse

2001 bildades Mats Klebergs stiftelse av familjen Wallenius-Kleberg till minne av Mats Kleberg. Mats gick bort 1999 efter att ha drabbats av cancer i hjärtat, bara 26 år gammal.  

Det huvudsakliga syftet med stiftelsen är att stödja barn i behov av vård och utveckling, samt utbildningsinitiativ. Stiftelsen delar även ut bidrag till vetenskaplig forskning inom hjärt- och lungsjukdomar. 

Bidrag delas ut årligen till organisationer och föreningar.  

Exempel på anslag inom vård/utveckling av barn eller undervisning/utbildning som blivit beviljade: 

  • Stöd till förebyggande åtgärder för självmord och psykisk ohälsa bland unga. 
  • Ungdomsutbildning för tidigare lägerdeltagare. 
  • Stöd till verksamhetsutveckling för utökad läxhjälp. 
  • Bredsatsning för dressyrintresserade ungdomar för att stärka sporten. 
  • Digital fortbildning för att stödja lärares praktiska värdegrundsarbete. 

Ansökan 

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Nästa ansökan öppnar den 15 februari och stängs den 8 april kl. 23:59. 

Tänk på! 

  • Ansökan görs digitalt. 

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer. 

☘Framtagen i samarbete med globalgrant.com ☘