Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse

Det finns två Engkviststiftelser: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild Engkvists stiftelse. 

Från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare kan ideella organisationer ansöka om bidrag för välgörande ändamål, t.ex. det som elevkårer gör. 

Signhild Engkvists stiftelse liknar Olles stiftelse, men prioriterar zoologi, forskning och kultur.  

Ansökan 

Från och med måndag den 11 januari 2021 tar stiftelsen åter emot ansökningar, vilka behandlas löpande. Normal tid för en ansökan att hanteras är inom fyra månader. 

Huvudsakliga ändamål är att främja 

• vård eller uppfostran av barn 

• vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta 

• vetenskaplig forskning. 

Tänk på! 

  • Resestipendier ska ingå i projektansökningar och kan inte sökas separat. 
  • Stiftelsen har inga angivna beloppsgränser. 

☘Framtagen i samarbete med globalgrant.com ☘