Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Denna statliga myndighet delar ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Bidrag ges även till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och extremism.  

Internationellt ungdomsarbete genom EU-programmet Erasmus+ har även möjlighet till bidrag från myndigheten.  

Alla bidrag fördelas av regeringen som har i uppdrag att ta hand om detta. Regeringen bestämmer även alla regler för bidrag som finansieras med statliga pengar. För EU-programmet Erasmus+ bestämmer EU-kommissionen villkoren.  

Flera olika bidrag 

Det går att ansöka om att få flera olika typer av bidrag från myndigheten. 

Internationella bidrag 

  • Erasmus+ Ung och Aktiv 
  • Europeiska Solidaritetskåren 

Nationella bidrag 

  • Verksamhetsbidrag 
  • Projektbidrag 
  • Organisationsbidrag 

Ansökningar 

De olika bidragen har varierande och separata ansökningstider. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor uppdaterar regelbundet sin hemsida om vilka bidrag som är aktuella och går att söka just nu. 

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer.