Sven och Dagmar Salens Stiftelse

Stiftelsen har funnits sedan 1968 och har sedan 1970 delat ut runt 100 miljoner kronor i löpande penningvärde. Normalt sett delar stiftelsen numera ut kring två miljoner kronor per år. 

Huvudsakliga ändamål 

  • Barns eller ungdomars vård och fostran eller utbildning. Bidrag kan delas ut till verksamheter som gör menings- och verkningsfulla insatser inom detta område. 
  • Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. (På senare år prioriteras detta ändamål dock inte lika högt och bedöms numera ligga utanför stiftelsens kapacitet.) 
  • Vetenskaplig undervisning eller forskning. 

Ansökan 

Ansökan om bidrag görs per post. Ansökningar måste ha inkommit senast 14 dagar innan nästa styrelsemöte. 

Uppkommande styrelsemöten 2021 

  • 10 februari  
  • 7 april  

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer. 

☘Framtagen i samarbete med globalgrant.com ☘