Ollie och Elof Ericssons stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar, samt att stödja utbildning och uppfostran av barn.  

Stiftelsen bildades 1961 och riktar sig till organisationer. Normalt sett brukar beloppen som delas ut i form av bidrag vara mellan 5 000 – 20 000 kronor.  

Ansökan 

Sista anmälningsdag för ansökan om bidrag är den 31 maj. Efter detta datum behandlas inte de ansökningar som kommer in. 

I mitten av augusti håller styrelsen ett möte för att bestämma vem som får bidrag. Kort därefter meddelas de sökande som beviljats pengar.  

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer. 

☘Framtagen i samarbete med globalgrant.com ☘