Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Minnesfonden är i samhällets tjänst och instiftades av Ulf Lundahl 1978 med huvudsyfte att främja barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning. Stiftelsen beviljar även bidrag till forskning som arbetar för att minska svårigheter för barn och ungdom. Enligt Lundahls testamente prioriteras kvinnliga forskare.  

Årligen delas bidrag ut till organisationer och föreningar. Sedan stiftelsens start har över 20 miljoner kronor delats ut till välgörande ändamål. Bidrag beviljas till projekt och aktiviteter där det är tydligt att pengarna kommer gå till barn och ungdom.  

Nivån för bidragen ligger generellt sett mellan 5 000 och 40 000 kronor.  

Ansökan 

Intresserade organisationer kan när som helst under året skicka in sin anmälan genom stiftelsens formulär. 

Beslut om bidrag tas av styrelsen under sammanträden som sker inom två månader från följande datum: 

  • 1 mars 
  • 1 juni 
  • 1 september 
  • 1 december 

Tänk på! 

  • Bidrag till projekt i utlandet kan ej ges.  
  • Bidrag till inköp av material, näringsverksamhet eller ombyggnader ges ej.  

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer. 

☘Framtagen i samarbete med globalgrant.com ☘