Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsen har funnits sedan 1909 och har till ändamål att främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta är i överensstämmelse med makarna Ekmans intressen. Bidrag kan därför ges till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag och offentliga institutioner, som arbetar för upplysning och uppfostran. 

Sedan stiftelsens början har barn, barnbarn och barnbarnsbarn till makarna avsatt medel för att de idag ska kunna användas för att stödja allmännyttiga ändamål. 

Går att ansöka hela året 

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet för ansökningar från den 15 januari till den 3 mars 2021. Styrelsen sammanträder nästa gång den 22 mars. 

Tänk på! 

  • Stiftelsen delar normalt sett inte ut bidrag till insamlingsstiftelser. 
  • Stiftelsen beviljar för närvarande inte bidrag till tryckning av böcker, skolresor av mer allmän karaktär eller utlandsresor. 
  • Ansökningar går endast att göra elektroniskt online. 

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer. 

☘Framtagen i samarbete med globalgrant.com ☘