Artiklar

Samarbetsorganisationer till projekt

Till många av de större projekten kräver ofta finansiären att projektägareorganisationen under projektet också ska samarbeta med andra aktörer. Detta kan det lätt uppstå förvirring kring. Hur avgör man vilka organisationer som är passande att samarbeta med? Hur många krävs? Och vad är det egentligen som samarbetsorganisationerna ska bidra med? Vi på Tredje

Artikelserie: projektets olika faser IV

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Artikelserie: projektets olika faser III

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Artikelserie: projektets olika faser II

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Artikelserie: projektets olika faser I

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Vad är en riktigt bra projektidé?

Allting handlar om idéer. Det där lilla fröet som föds och som med kärlek och omtanke kan växa. Det som förhoppningsvis kan växa sig så stort och starkt att vi kan skapa ett projekt kring det. Något hållbart. Något av betydelse som kan föra något gott med sig till många

Tips på att skriva en bra ansökan

Att skriva ansökningar är en omfattande och betydande del i alla ideella organisationers verksamhet. Det finns många olika finansiärer i det ideella landskapet och alla har olika angreppssätt och krav på viss formalia. Många har till och med specifika ansökningsformulär. Hur ska man då tänka för att få till en så

Jag har fått ett projekt beviljat! – Vad gör jag nu?

Det har hänt. Äntligen. Projektansökan blev av finansiären beviljad, er projektidé ska få bli verklighet! Pengarna kommer att rulla in alldeles strax och då är det bara att köra. Bästa tänkbara utgångsläge. Det återstår nu bara en fråga: HUR ska detta egentligen gå till?  Många ideella föreningar finner sig själva

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsen har funnits sedan 1909 och har till ändamål att främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta är i överensstämmelse med makarna Ekmans intressen. Bidrag kan därför ges till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag och offentliga institutioner, som arbetar för upplysning och uppfostran.  Sedan stiftelsens början har barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Minnesfonden är i samhällets tjänst och instiftades av Ulf Lundahl 1978 med huvudsyfte att främja barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning. Stiftelsen beviljar även bidrag till forskning som arbetar för att minska svårigheter för barn och ungdom. Enligt Lundahls testamente prioriteras kvinnliga forskare.   Årligen delas bidrag ut till organisationer

Samarbetsorganisationer till projekt

Till många av de större projekten kräver ofta finansiären att projektägareorganisationen under projektet också ska samarbeta med andra aktörer. Detta kan det lätt uppstå förvirring kring. Hur avgör man vilka organisationer som är passande att samarbeta med? Hur många krävs? Och vad är det egentligen som samarbetsorganisationerna ska bidra med? Vi på Tredje

Artikelserie: projektets olika faser IV

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Artikelserie: projektets olika faser III

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Artikelserie: projektets olika faser II

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Artikelserie: projektets olika faser I

Att arbeta med och driva ett projekt blir alltmer vanligt inom den ideella sektorn. Många finansiärer ställer sig också positiva till att ideella föreningar och organisationer arbetar på detta sätt. De uppskattar att arbetet mot en specifik fråga enbart bedrivs under en viss avgränsad tidsperiod, istället för att det bedrivs

Vad är en riktigt bra projektidé?

Allting handlar om idéer. Det där lilla fröet som föds och som med kärlek och omtanke kan växa. Det som förhoppningsvis kan växa sig så stort och starkt att vi kan skapa ett projekt kring det. Något hållbart. Något av betydelse som kan föra något gott med sig till många

Tips på att skriva en bra ansökan

Att skriva ansökningar är en omfattande och betydande del i alla ideella organisationers verksamhet. Det finns många olika finansiärer i det ideella landskapet och alla har olika angreppssätt och krav på viss formalia. Många har till och med specifika ansökningsformulär. Hur ska man då tänka för att få till en så

Jag har fått ett projekt beviljat! – Vad gör jag nu?

Det har hänt. Äntligen. Projektansökan blev av finansiären beviljad, er projektidé ska få bli verklighet! Pengarna kommer att rulla in alldeles strax och då är det bara att köra. Bästa tänkbara utgångsläge. Det återstår nu bara en fråga: HUR ska detta egentligen gå till?  Många ideella föreningar finner sig själva

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsen har funnits sedan 1909 och har till ändamål att främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta är i överensstämmelse med makarna Ekmans intressen. Bidrag kan därför ges till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag och offentliga institutioner, som arbetar för upplysning och uppfostran.  Sedan stiftelsens början har barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Minnesfonden är i samhällets tjänst och instiftades av Ulf Lundahl 1978 med huvudsyfte att främja barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning. Stiftelsen beviljar även bidrag till forskning som arbetar för att minska svårigheter för barn och ungdom. Enligt Lundahls testamente prioriteras kvinnliga forskare.   Årligen delas bidrag ut till organisationer