Vad är en riktigt bra projektidé?

Allting handlar om idéer. Det där lilla fröet som föds och som med kärlek och omtanke kan växa. Det som förhoppningsvis kan växa sig så stort och starkt att vi kan skapa ett projekt kring det. Något hållbart. Något av betydelse som kan föra något gott med sig till många människor. Men hur vet vi egentligen vad som är en bra idé? 

Ideella föreningar och organisationer existerar egentligen kring en sakfråga. Kanske ett intresse som ni brinner för, eller en specifik fråga eller ämne som ni vill finnas till för att åstadkomma någonting inom. Det kan handla om att förändra någonting, eller om att stå upp för någonting som man tycker är viktigt. 

Inom alla ideella föreningar och organisationer dyker det upp idéer. Idéer om förändring eller aktion av något slag. Det kan finnas så många olika bra idéer och förslag att det ibland kan vara svårt att veta vilken idé som ni faktiskt ska satsa på. Vilken som är värd att lägga lite extra krut på. 

I den här artikeln tänkte vi på Tredje Sektorn därför hjälpa er att sondera terrängen lite. Ge er verktyg för att lättare kunna urskilja vad som är en bra projektidé och vad som är en mindre bra idé. Finns det kriterier för detta? Något som en idé bör uppnå för att vara värd att satsa på? 

Svaret är ja. Det finns det. Däremot är kriterierna såklart subjektiva, det är i första hand ens egen uppfattning och mål som vi anser att en ska gå efter. 

Det här tycker vi på Tredje Sektorn att ni ska ha i åtanke när ni arbetar fram en projektidé: 

·      Först och främst: idén måste vara realistisk. Majoriteteten av alla de idéer som får avslag är de som är formulerade kring och inriktade på att uppnå helt orealistiska mål. Våga sätta realistiska mål som ni faktiskt vet att ni kan uppnå. 

·      Fundera lite kring vilken finansiär ni vill riktar er till, och anpassa er projektidé lite efter dennes kriterier. En projektidé som passar utmärkt till en finansiär kan vara helt åt skogen för en annan. Vi på Tredje Sektorn fungerar rådgivande och hjälper er gärna med att matcha er idé till rätt finansiär! 

·      En bra projektidé ska redan från början ha långsiktighet i åtanke. Detta är något som de flesta finansiärer tycker är viktigt. Det kan exempelvis vara en plan på att er idé och kommande projekt framöver ska implementeras i någon annan verksamhet eller i er egen ordinarie verksamhet. 

·      En bra idé är nyanserad och nyskapande. Den rymmer förväntningar på att ni är villiga att testa och lära er något nytt inom, eller kopplat till, er organisation/förening. Att ni vill utvecklas och gå framåt. Låt er projektidé bygga på det. Men det är inte alltid helt lätt att vara nyskapande och originell hela tiden, det har vi full förståelse för. Kasta därför inte bort er idé helt om ni upptäcker att något liknande projekt faktiskt har genomförts förut. Kanske behöver ni bara omarbeta er idé lite? En idé som känns jättebra för den ena organisationen kanske inte alls skulle fungera för en annan. Organisationer är olika processer. Man måste få testa och lära sig nytt, oavsett om någon annan har gjort det tidigare eller ej. Bara för att ett liknande projekt tidigare har genomförts i exempelvis Skåne, så innebär detta inte att en liknande projektidé som uppkommer i exempelvis Uppsala för den skull bör slopas. Idén i Uppsala kan vara lika nyskapande för det. Uppsala tillhör dessutom ett helt annat geografiskt område i Sverige, vilket vissa finansiärer anser är tillräckligt som skäl för att godkänna att er idé faktiskt är nyskapande. 

·      Anpassa ert tänk och er idé utifrån en potentiell målgruppEn bra projektidé handlar om att synliggöra personer som annars kanske inte hörs eller syns så ofta. Utforma er idé och ert projekt i syfte att vända sig till dessa. De mindre synliga i samhället, de som kanske är lite mer utsatta eller av olika anledningar uppmärksammas och hörs mer sällan. 

·      Sist men inte minst, konkretisera. Hur kan den här idén bli så pass konkret som möjligt för att folk ska förstå vad det är ni vill uppnå? Påbörja anteckningar och kanske en lös skiss för en projektplan. Gör också ett gediget förarbete och undersök redan nu om det finns en efterfrågan på denna projektidé. 

Vill du och din förening eller organisation fortsätta bolla projektidéer med oss? Få ytterligare hjälp och tips på vägen mot att kunna förverkliga er idé? Tveka inte att höra av er till oss på Tredje Sektorn. Vi kan också hjälpa er vidare i processen som kommer härnäst, det vill säga att formulera er projektidé i en ansökan. 

Lycka till! 

Vänligen, 

Tredje Sektorn