Fem vanliga punktinsatser inför ett årsmöte

Att hålla organisationens årsmöte kan innebära mycket jobb. Varje år ska det tas fram nya handlingar, det ska skickas kallelse, det ska planeras och det ska tillsättas presidium, för att bara nämna några av alla saker som måste fixas! 

Skulle det kanske vara skönt att få lite avlastning och stöd i detta? Ta hjälp av Tredje Sektorn! Vi kan i form av punktinsatser snabbt och billigt erbjuda er avlastning, utan att för den skull tumma på kvaliteten! 

Här är några vanliga punktinsatser som vi utför i samband med våra kunders årsmöten: 

 1. Ta fram handlingar 
  Här står vi för allt det skriftliga. Skicka oss det underlag ni har, kanske föregående års handlingar och de nya tillägg som finns så utgår vi ifrån det. Om mer underlag krävs, eller ni själva önskar det, kan Tredje Sektorn också intervjua förtroendevalda kring vad som ska tas upp och behandlas på årsmötet. Vi tar ansvar för att handlingarna blir gjorda och är redo till ert årsmöte, helt enkelt! 
   
 1. Ta en projektledande roll 
  Tredje Sektorn kan även kopplas in för att ta det övergripande ansvaret för utförandet av årsmötet. Det vill säga; vi hjälper er med planeringen av årsmötet, att skicka ut kallelse och alla handlingar samt hjälper er också att hålla i själva årsmötet. Vi kan bidra med funktionärer eller annan stöttande personal. 
   
 1. Vara mötessekreterare och mötesordförande om det behövs ett presidium 
  Vi kan även vara behjälpliga med att tillsätta ett presidium till årsmötet. Vi kan bidra med människor som kan agera mötessekreterare och mötesordförande. Givetvis skickar Tredje Sektorn enbart kompetenta personer som vet vad arbetet och presidium-rollen innebär. 
   
 1. Flygande reporter 
  Tredje Sektorn erbjuder en tjänst som vi kallar “Flygande reporter”. Det innebär att vi i vår organisation har en person som är utbildad journalist från början, och som är kompetent att utföra traditionellt journalistarbete. Vill ni kanske uppmärksamma ert årsmöte och “göra en grej av det”? Publicera och uppmärksamma det i era egna kanaler? Ta i så fall hjälp av vår flygande reporter för att få till ett snyggt och professionellt material! Vår flygande reporter intervjuar, skriver, filmar, fotar och redigerar. 
   
 1. Grafiskt arbete  
  Den sista mest vanligt förekommande punktinsatsen i samband med ett årsmöte är grafiskt arbete. Det är trevligt om alla handlingar, dokument och allt annat material till och omkring årsmötet ser enhetligt ut. Tredje Sektorns grafiska designers och illustratörer följer noggrant era önskemål, er organisations egen grafiska profil och ordnar så att allt ser snyggt, professionellt och representativt ut till årsmötet!