Stiftelsen Mentalvårdens Hjälpfond

Bidrag kan ges till de som bedriver hjälpverksamhet för psykiatriska patienter eller från psykiatrisk vård utskrivna personer. Stiftelsen ger också stöd till de som på annat sätt arbetar för dessa grupper. 

De som kan söka pengar ur denna fond är endast RSMH-föreningar i Sverige. (Riksförbund för social och mental hälsa.) Bidrag kan ges till gemensamma aktiviteter såsom resor, kurser och aktiviteter.  

Ansökan 

Stiftelsens ansökningsperiod är från 1 december–1 mars.  

Tänk på! 

  • Bidrag ges inte till renoveringar eller inköp av utrustning.  
  • Bidrag kommer ej beviljas för sociala aktiviteter som t.ex. resor under vår och sommar 2021 med anledning av rådande Covid-19-pandemin. 

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer. 

☘Framtagen i samarbete med globalgrant.com ☘