Steg för steg: skriva ansökan

Steg för steg – så här går det till när ni låter Tredje Sektorn skriva ansökningar åt er 

Tredje Sektorn erbjuder våra kunder hjälp med att skriva projektansökningar för finansiering av kundernas verksamhet. Vi hjälper kunden med hela processen; från projektidé till budget och inskickande av ansökan.  

Såhär går det till: 

 1. Inköpsfasen 

  Betala en fast summa eller köp in oss på provision.

  På provision – det riskfria alternativet:

  Om projektet blir beviljat får vi en överenskommen provisionssats.  
  Om projektet blir nekat kostar det er ingenting! 

  Med fast summa:  

  Vi räknar på förhand ut hur många timmar vi kommer att behöva lägga på projektet och tar betalt för det i en fast summa.

 1. Bekräftelse 

  Här samlar Tredje Sektorn in en bekräftelse från kunden i ett mejl. I mejlet står vad som är överenskommet och att samarbetet är bekräfta. När detta är avklarat sätter vi igång med arbetet! 

 1. Arbetsfas första skedet  

  Vi gör vår research, ställer frågor till kunden, tar fram de dokument som behöver vara en del av ansökningshandlingarna som exempelvis firmaprotokoll, årsmötesprotokoll, stadgar m.m.  

 1. Arbetsfas andra skedet 

  Vi börjar skriva på ansökan. Vi producerar det/de första utkasten och skickar sedan ut detta till kunden. Kunden ges nu möjlighet till att kommentera utkastet samt komma med förslag om ändringar. Om kunden anser att det finns behov till redigeringar så görs dessa och vi bollar tillbaka tills vi kommer överens om att ansökan är komplett och riktigt utförd.  

  Vi ansvarar för att ta fram och se till att alla ansökningshandlingar är på plats. När all redigering och gjord och vi är överens med kunden om att ansökan är färdig, säkerställer vi en sista gång att allting med ansökan är i sin ordning. Vi kontrollerar även om det finns något utöver projektansökan som behöver skrivas, exempelvis nuläges-konsekvensanalys, budgetdokument, en mer detaljerad tids-eller aktivitetsplan eller andra bilagor som kan förstärka ansökan. 

 1. Arbetets slutskede  

  Den färdigställda, kompletta projektansökan med alla dokument och bilagor inkluderade presenteras för kunden. Här tar kunden över och ansvarar själv för att skicka in ansökan.