Om feedback

På Tredje Sektorn jobbar vi regelbundet med att inhämta feedback från våra kunder på allt som vi producerar. Detta gör vi för att kvalitetssäkra vårt material och för att säkerställa att kundens riktlinjer och önskemål för uppdraget uppfylls. Feedback är med andra ord ett oerhört viktigt moment i allt vårt arbete. Vi vill att allt som produceras ska vara väl förankrat hos er. Era ord är vår lag! 

Varje gång Tredje Sektorn har producerat eller delvis producerat något som tillhör ett uppdrag kommer vi att efterfråga feedback från er.   

Hur feedback-processerna ska ske bestämmer ni. Det vanligast förekommande tillvägagångssättet, som många av våra kunder väljer, är att lägga kommentarer direkt i dokumenten som vi delar med er. Det brukar vara enklast för alla. Men om ni önskar något annat upplägg så ser vi givetvis till att följa det! Vi har provat olika verktyg för feedback och är öppna för nya alternativ, om ni så önskar. 

Det viktigaste är att feedbacksprocesserna fungerar bra, åt båda håll. För att vi ska kunna leverera material och innehåll som lever upp till era förväntningar behöver vi era synpunkter. 

Vi önskar att våra kunder på förhand är tydliga mot oss gällande feedback. Både i fråga om hur mycket tid ni behöver för att kunna ge oss feedback i varje runda och hur ni önskar lägga upp det.  

På Tredje Sektorn lyssnar vi på våra kunder och strävar alltid efter att bli bättre. För att vi ska kunna tillgodogöra oss er feedback på bästa sätt har vi tagit fram några tips för hur ni kan ge oss bra feedback. 

Tips för bra feedback: 

 • Börja med att bekräfta det som var bra 
  Tänk på att använda “och” istället för “men” i din kommunikation. Det handlar om hur du väljer dina ord och hur du framställer det du vill säga. Att säga “det här gjorde du bra, men…” blir negativt, så säg istället “det här gjorde du bra, och…”. Genom att framföra din feedback på det sistnämnda viset öppnar du upp för dialog och lämnar inte samma press på mottagaren. 

 • Öppna upp för diskussion 
  Lägg inte fram dina negativa kommentarer som slutna meningar. Ställ din kritik som frågor istället och öppna upp för diskussion. Ex: “…och har du funderat över hur det skulle bli om du gjorde såhär istället?” 

 • Var specifik  
  Berätta i detalj vad ni har upplevt och varför ni vill ge feedback kring det. 

 • Ge förslag på förbättring 
  Förklara hur ni vill att materialet eller situationen ska förbättras. Ge exempel på vad ni istället önskar och vill ha.

 • Ge feedback så fort som möjligt 
  För att vi ska kunna agera snabbt och återkoppla till era behov, behöver ni låta oss veta snarast. 

 • Ta er tiden att se över materialet ordentligt 
  Lägg lite extratid på att verkligen gå igenom utskickat material, så att inget viktigt missas innan feedback ges.