Tredje Sektorns första år – reflektioner och framtidsplaner

Nu var det över ett år sedan som vi drog i gång Tredje Sektorn. Ett företag som under dess allra första år har kommit att bidra med mycket inom civilsamhället och den ideella sektorn. Ett företag som, likt alla nyfödda, först försiktigt kikade ut på omvärlden och sedan sakta men säkert tog allt större och mer bestämda kliv både framåt och uppåt. 

Under denna första tid har vi redan hunnit ändra riktning ett par gånger. Både målen, profileringen och tjänsteutbudet för företaget har förändrats. Vi har ständigt arbetat för att vara lyhörda och anpassningsbara efter vilka behov som finns inom den ideella sektorn och vilken utveckling som våra insatser har lett till hos olika organisationer. Genom utvärderingsarbete och noggrann, kontinuerlig, granskning av oss själva har vi kunnat vara följsamma vår omvärld. Idag är vi ett helt annat företag än vad vi var från början. 

Tredje Sektorn har utvecklats från att inte längre enbart finansiera och förverkliga idéer, utan till att också fungera som ett stöd i olika former av projekt inom civilsamhället. Denna utveckling har gjort att vi det senaste året även har vuxit som team. Vi har utökat till en lite större skara medarbetare nu än vad vi var från början. Inom Tredje Sektorn strävar vi inte efter att bli en stor organisation, vi strävar snarare efter att vara en liten och agil organisation fylld med olika kompetenser och kunskaper som kan vara efterfrågade av våra samarbetspartners. Idag har vi många olika kompetenser som kompletterar varandra för att kunna tillmötesgå alla de olika behov som dyker upp i olika faser av ett projekt inom den ideella sektorn. Vi arbetar ständigt för att kunna bredda denna arsenal av kunskaper och kompetenser. Det är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna växa och vidga vårt utbud. 

En grundprincip i företaget har dock alltid varit bestående: att ständigt arbeta för att vara en helhetslösning för ideella organisationer. Vi går just nu i riktningen mot att kunna erbjuda ett ännu mer övergripande och omfattande stöd i olika projekt. Det bedrivs tusentals projekt inom den ideella sektorn och vi ser att det finns ett stort behov och en efterfrågan av stöd och hjälp med att dels komma i gång, genomföra och slutföra dessa projekt. Det efterfrågas en trygg samarbetspartner som kan stötta upp och genomföra olika punktinsatser inom projekten, och det är det som Tredje Sektorn vill vara. Den trygga, hjälpande handen som både kan guida och stötta upp med arbetsinsatser. Därför arbetar vi hela tiden för att kunna tillhandahålla alla möjliga olika kompetenser som kan tänkas behövas i ett projektarbete. 

Framöver planerar och arbetar vi redan nu för att också kunna bli en bestående samarbetspartner för ideella organisationer. Det vill säga, inte bara finnas där i olika projektarbeten utan även i organisationers ordinarie verksamhet. Vi har sett att allt fler ideella organisationer går i riktningen att de inte vill ägna sin tid åt förvaltning och arbetsledning. Vi ser att de hellre vill låta sina förtroendevalda vara just förtroendevalda och i stället koppla in Tredje Sektorn mer och mer fritt i det operativa. Det har visats stor tacksamhet och uppskattning av att vi inom Tredje Sektorn har förmågan att kunna sätta oss ned tillsammans med en mindre organisation som kanske inte har så mycket personalresurser, fråga vad det är för arbetsuppgifter som de inte kan eller har tid till att genomföra, och därefter sedan utföra dessa åt dem. Vi kan och vill fungera även som en sådan avlastningsfunktion. På så vis kan de få ägna sin tid åt det som de vill göra och låta ideella få vara ideella.  

Vi vill i framtiden kunna tillmötesgå detta ännu mer. Bli en bestående stödfunktion också i den ordinarie verksamheten över lag. Viktigt att tillägga här också är att Tredje Sektorn aldrig är intresserade av att helt ta över någon verksamhet. Det är alltid helt upp till organisationerna själva att välja i vilken utsträckning och omfattning som de vill anlita oss. 

Sammanfattningsvis så har denna första tid för Tredje Sektorn gått bra. Vi har vuxit snabbt och det mesta har gått över förväntan. Vi känner oss väl mottagna inom den ideella sektorn och att efterfrågan på de tjänster som vi erbjuder är hög. Vi har lärt oss mycket under det här året och det har efter hand blivit alltmer tydligt i vilken riktning vi ska gå. Riktningen har som sagt förändrats och kommer troligen att förändras många gånger igen. Det viktiga i det är att alltid kunna vara följsam och flexibel. Vi ser det som en naturlig del i denna resa som vi är på, att kunna forma sig efter alla de olika behov som finns inom de ideella organisationerna. 

Med det sagt vill vi nu önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt fin sommar! 

Bästa hälsningar, 

Joakim Stålåker och teamet på Tredje Sektorn.