Organisationsöversyn – varför?

Varför behöver organisationen ibland ses över?

Ideella organisationer är i ständig förändring. Generationsskiften internt varvas med förändringar i både medlemsantal och samhällsklimat. Med jämna mellanrum behöver såväl inre som yttre omständigheter hanteras, av den enkla anledningen att både vi människor och samhället kontinuerligt utvecklas. För att fortsatt kunna vara en attraktiv och aktuell organisation är det viktigt att i så stor mån som möjligt vara flexibel och förändringsbenägen. 
 
Därför kan det vara en god idé att med jämna mellanrum se över den egna organisationen, ifrågasätta det gamla tänket och arbeta för att hitta nya perspektiv. Oftast är detta enklare sagt än gjort. Man blir lätt hemmablind och hittar inte alltid naturligt de verktyg som krävs. I sådana situationer kan det vara skönt att koppla in en utomstående. 

Varför ta hjälp av en utomstående? 

Tredje Sektorn erbjuder både organisationsrådgivning och organisationsöversyn. Det innebär att en av våra organisationsexperter kopplas in som rådgivare till er och hjälper er med att hitta de verktyg som behövs för att kunna förnyas, lyftas ur gamla strukturer och arbetssätt. Genom att koppla in en utomstående aktör för organisationsöversynen öppnar ofta upp för nya idéer, fräscha perspektiv och bättre lösningar.  

Självklart förhåller vi oss till sekretess. All information som framkommer i rådgivning och organisationsöversyn stannar mellan kunden och Tredje Sektorn. Inga dokument, material eller interna handlingar kommer att missbrukas eller spridas. 

Rådgivningen kan ske både över telefon och/eller genom fysiska möten. Ni bestämmer själva hur mycket eller hur lite rådgivning ni behöver, när och hur ofta den ska ske, samt vad ni vill ha hjälp med eller rådgivning kring.  

Våra organisationsexperter kan bland annat hjälpa och råda er gällande: 

  • Ekonomi 
  • Personalhantering 
  • Kanslihantering 
  • Finansiering 
  • Verksamhet  
  • … och mycket annat!  

Mer insyn = bättre arbete till kund 

Ju mer insyn ni tillåter Tredje Sektorn, desto mer kvalitativt och djupgående arbete kan vi ge. Att tillåta en utomstående part insyn kan kännas läskigt, det har vi full förståelse för! Men oftast så leder mer insyn till att vi kan ge er en bättre och mer omfattande rådgivning och organisationsöversyn. Det är givetvis upp till er som organisation att bestämma hur mycket eller hur lite ni är bekväma med att anförtro oss. Vi lovar att alltid ge er ett så adekvat stöd som möjligt, oavsett. 

Kontakta oss idag så berättar vi gärna mer om hur organisationsöversyn går till!