Om att vara kontaktperson

Vad roligt att ett samarbete har upprättats mellan er och Tredje Sektorn! I den här texten kan ni läsa mer om vad det innebär att vara kontaktperson i arbetsprocesser med Tredje Sektorn. 

Utse en kontaktperson i er organisation som ni tycker är duktig på att kommunicera. Er kontaktperson är nämligen den som kommer att sköta kommunikationen med oss på Tredje Sektorn gällande arbetets alla processer. Er kontaktperson kommer också att vara en drivande faktor för att samarbetet ska flyta på utan hinder. 

Steg 1: Utse er kontaktperson och meddela Tredje Sektorn om vem det blir. Ge även korrekta kontaktuppgifter till denna person, gärna både telefonnummer och mejl. 

Steg 2: Besluta hur ni vill att kommunikationen mellan er kontaktperson och Tredje Sektorns kontaktperson ska ske. Kommunicerar ni bäst via mejl eller är kanske telefonsamtal bättre? Kanske vi ska köra både och? Meddela oss när ni har bestämt er för hur ni vill att kommunikationen ska ske. 

Steg 3: Fundera lite över vilka förväntningar som er kontaktperson har på Tredje Sektorn. Är det något speciellt vi ska tänka på? Meddela gärna oss era förväntningar så snart ni kan. 

Dessa förväntningar har Tredje Sektorn på er (kundens) kontaktperson: 

  • Tredje Sektorn förväntar sig att kontaktpersonen alltid ska svara på mail inom rimlig tid när mail skickas. Med rimlig tid menar vi inom en arbetsveckas tid.  
     
  • Tredje Sektorn förväntar sig att kontaktpersonen tar på sig att kunna svara på frågor och ge information om uppdraget till Tredje Sektorn när det efterfrågas. Om kontaktpersonen av någon anledning inte kan svara eller saknar information ansvarar kontaktpersonen för att ta reda på det.  

Vi hoppas och önskar att samarbetet kommer att fungera smidigt. För oss på Tredje Sektorn är kommunikation viktigt och vi gör alltid vårt yttersta för att kunna möta våra kunders förväntningar och önskemål på bästa sätt! 

Ni är alltid välkomna att höra av er till oss om några frågor eller oklarheter skulle uppstå. 

Lägg in kontaktuppgifter till Tredje Sektorn. 

Väl mött! 

/Teamet på Tredje Sektorn