Categories
Guider och tips Projekt

Vad är en riktigt bra projektidé?

Allting handlar om idéer. Det där lilla fröet som föds och som med kärlek och omtanke kan växa. Det som förhoppningsvis kan växa sig så stort och starkt att vi kan skapa ett projekt kring det. Något hållbart. Något av betydelse som kan föra något gott med sig till många människor. Men hur vet vi egentligen vad som är en bra idé? 

Ideella föreningar och organisationer existerar egentligen kring en sakfråga. Kanske ett intresse som ni brinner för, eller en specifik fråga eller ämne som ni vill finnas till för att åstadkomma någonting inom. Det kan handla om att förändra någonting, eller om att stå upp för någonting som man tycker är viktigt. 

Inom alla ideella föreningar och organisationer dyker det upp idéer. Idéer om förändring eller aktion av något slag. Det kan finnas så många olika bra idéer och förslag att det ibland kan vara svårt att veta vilken idé som ni faktiskt ska satsa på. Vilken som är värd att lägga lite extra krut på. 

I den här artikeln tänkte vi på Tredje Sektorn därför hjälpa er att sondera terrängen lite. Ge er verktyg för att lättare kunna urskilja vad som är en bra projektidé och vad som är en mindre bra idé. Finns det kriterier för detta? Något som en idé bör uppnå för att vara värd att satsa på? 

Svaret är ja. Det finns det. Däremot är kriterierna såklart subjektiva, det är i första hand ens egen uppfattning och mål som vi anser att en ska gå efter. 

Det här tycker vi på Tredje Sektorn att ni ska ha i åtanke när ni arbetar fram en projektidé: 

·      Först och främst: idén måste vara realistisk. Majoriteteten av alla de idéer som får avslag är de som är formulerade kring och inriktade på att uppnå helt orealistiska mål. Våga sätta realistiska mål som ni faktiskt vet att ni kan uppnå. 

·      Fundera lite kring vilken finansiär ni vill riktar er till, och anpassa er projektidé lite efter dennes kriterier. En projektidé som passar utmärkt till en finansiär kan vara helt åt skogen för en annan. Vi på Tredje Sektorn fungerar rådgivande och hjälper er gärna med att matcha er idé till rätt finansiär! 

·      En bra projektidé ska redan från början ha långsiktighet i åtanke. Detta är något som de flesta finansiärer tycker är viktigt. Det kan exempelvis vara en plan på att er idé och kommande projekt framöver ska implementeras i någon annan verksamhet eller i er egen ordinarie verksamhet. 

·      En bra idé är nyanserad och nyskapande. Den rymmer förväntningar på att ni är villiga att testa och lära er något nytt inom, eller kopplat till, er organisation/förening. Att ni vill utvecklas och gå framåt. Låt er projektidé bygga på det. Men det är inte alltid helt lätt att vara nyskapande och originell hela tiden, det har vi full förståelse för. Kasta därför inte bort er idé helt om ni upptäcker att något liknande projekt faktiskt har genomförts förut. Kanske behöver ni bara omarbeta er idé lite? En idé som känns jättebra för den ena organisationen kanske inte alls skulle fungera för en annan. Organisationer är olika processer. Man måste få testa och lära sig nytt, oavsett om någon annan har gjort det tidigare eller ej. Bara för att ett liknande projekt tidigare har genomförts i exempelvis Skåne, så innebär detta inte att en liknande projektidé som uppkommer i exempelvis Uppsala för den skull bör slopas. Idén i Uppsala kan vara lika nyskapande för det. Uppsala tillhör dessutom ett helt annat geografiskt område i Sverige, vilket vissa finansiärer anser är tillräckligt som skäl för att godkänna att er idé faktiskt är nyskapande. 

·      Anpassa ert tänk och er idé utifrån en potentiell målgruppEn bra projektidé handlar om att synliggöra personer som annars kanske inte hörs eller syns så ofta. Utforma er idé och ert projekt i syfte att vända sig till dessa. De mindre synliga i samhället, de som kanske är lite mer utsatta eller av olika anledningar uppmärksammas och hörs mer sällan. 

·      Sist men inte minst, konkretisera. Hur kan den här idén bli så pass konkret som möjligt för att folk ska förstå vad det är ni vill uppnå? Påbörja anteckningar och kanske en lös skiss för en projektplan. Gör också ett gediget förarbete och undersök redan nu om det finns en efterfrågan på denna projektidé. 

Vill du och din förening eller organisation fortsätta bolla projektidéer med oss? Få ytterligare hjälp och tips på vägen mot att kunna förverkliga er idé? Tveka inte att höra av er till oss på Tredje Sektorn. Vi kan också hjälpa er vidare i processen som kommer härnäst, det vill säga att formulera er projektidé i en ansökan. 

Lycka till! 

Vänligen, 

Tredje Sektorn 

Categories
Guider och tips

Tips på att skriva en bra ansökan

Att skriva ansökningar är en omfattande och betydande del i alla ideella organisationers verksamhet. Det finns många olika finansiärer i det ideella landskapet och alla har olika angreppssätt och krav på viss formalia. Många har till och med specifika ansökningsformulär. Hur ska man då tänka för att få till en så bra ansökan som möjligt? 

Ett av de mest omfattande och tidskrävande ansökningsformulären är det som Allmänna Arvsfonden använder sig av. Vi på Tredje Sektorn arbetar mycket med just Arvsfondsansökningar och tänkte nu därför dela med oss av våra bästa tips på att skriva en riktigt bra Arvsfondsansökan. 

Den röda tråden 

I en Arvsfondsansökan är det alltid viktigt att en röd tråd följs genom hela ansökan. Såhär brukar vi på Tredje Sektorn tänka kring den röda tråden: 

Hela ansökan är uppbyggd kring en projektidé, eller hur? Utforma sedan projektets problemformuleringar och syfte utifrån den idén. Problemformuleringarna är och ska gå ihop med hela projektets syfte, och detta är kanske den viktigaste byggstenen i en ansökan. Därefter kopplas problemformuleringarna till projektets mål. Sedan kopplas målen till projektets metoder och aktiviteter utformas. Där har ni den röda tråden! Hela ansökan blir på detta sätt sammanhängande, vilket underlättar för Arvsfondens handläggare som sedan ska läsa er ansökan. Kanske ger detta er också en större chans till att få er ansökan beviljad! 

Målgruppsanpassa 

För Arvsfonden är det viktigt att projektidén och hela projektets genomförande är tätt kopplat till målgruppen. Både projektets målgrupp men också Arvsfondens egna målgrupper. Ha detta i åtanke när ni arbetar fram er projektidé och ansökan. Kommer idén kanske från målgruppen själv, eller finns det åtminstone en efterfrågan? Är er målgrupp delaktiga i projektet på något vis, kanske i dess genomförande eller i planeringen och framtagandet av projektet? Fundera över dessa frågor och försök arbeta in målgruppen så mycket som möjligt i ert projekt. 

Samarbetsorganisationer 

Att ni i ert projekt kan hitta andra organisationer som ni kan samarbeta med är viktigt för Arvsfonden. Detta för att projektet ska få en större utbredning och betydelse för fler än bara er egen organisation och målgrupp. Arvsfonden vill ofta ha kontaktuppgifter till dessa redan i ansökan, så att de ser att detta är något ni har i åtanke. Börja redan vid förarbetet till projektet att kontakta eventuella samarbetspartners och sätt in dem i er idé och ert arbete. Att kunna visa att ni redan har – åtminstone tilltänkta – samarbetspartners väger tungt i avgörandet om er projektansökan och idé blir beviljad eller inte. 

Tids- och aktivitetsplan 

Denna är också viktig för att finansiären – i detta fall Arvsfonden – ska se att ni har en ordentligt genomarbetad plan för projektets genomförande. Den underlättar också för finansiären att följa projektet under dess gång. Skapa därför en tids- och aktivitetsplan för projektets alla år och olika faser med utgångspunkt i era mål. Om ni väljer att dela in tids- och aktivitetsplanen efter projektår eller efter olika mätbara mål är upp till er. 

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald 

Dessa punkter är också viktiga för Arvsfonden för att på förhand kunna få en överblick över ”the bigger picture” i ert projekt. Det vill säga hur ni kommer att behandla projektet ur dessa olika perspektiv. Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald är perspektiv som alla demokratiska projekt, dess medarbetare, deltagare och andra involverade personer, måste ha i åtanke och förhålla sig till under projektets gång. 

Nyskapande 

Det är också viktigt för Arvsfonden att ert projekt är nyskapande. Återigen vill Arvsfonden kunna se på erat projekts ”bigger picture” och förstå vad allmänheten och andra utomstående kan dra för fördelar av just ert projekt och dess erfarenheter. Hur är erat projekt utvecklande för målgruppen och samhället i övrigt? Hur särskiljer just ni och ert projekt er från övriga? Lägg lite extra eftertanke när ni skriver här. Denna punkt kan också väga tungt in i avgörandet om er ansökan blir beviljad eller ej. 

Vi på Tredje Sektorn är specialiserade på att skriva ansökningar, stora som små. Vill ni ha ytterligare hjälp med detta, se vår tjänst och läs mer under ”Komma igång” på vår hemsida. Tillsammans kan vi förverkliga era idéer. 

Varma hälsningar, 

Tredje Sektorn 

Categories
Tredje Sektorn

Komma igång!

  • Vill du ta din ideella organisation till en ny nivå? 
  • Göra verklighet av din projektidé? 
  • Hitta finansiärer till ditt projekt och öka dina chanser till att få bidrag och anslag beviljade? 

Vi erbjuder våra tjänster åt både nystartade och redan etablerade organisationer inom den ideella sektorn. Vårt ständigt växande nätverk har bred erfarenhet av att stötta och leda organisationer inom den ideella sektorn. Tredje Sektorn hjälper din organisation nå dit du vill!

En professionell ansökan ökar dina chanser

Vi vet att ansökningar för bidrag och anslag inte alltid blir beviljade och att det kan vara en frustrerande och svår uppgift. Tredje Sektorn har hjälpt många organisationer med att få pengar och nå sina mål. Vi hjälper dig att skriva professionella ansökningar och samlar allt underlag som krävs för att ge dig den absolut bästa chansen till beviljning. Du har oss vid din sida hela vägen. Detta sparar dig tid och ger din organisation en lättsam uppstart med rätt verktyg.

Har du redan ett projekt på gång? 

Vi hjälper också till med redan startade projekt. Saknar du någon att bolla idéer med, eller hade din organisation behövt hjälp med nya projekt?

Många idéburna organisationer har redan en bra grund att stå på, men behöver stöd för att ta sig an nya utmaningar. Fördelarna med organisationsrådgivning är många. Det skapar ökat mod, så att du vågar ta nästa steg. Det du lär dig från Tredje Sektorn kan du sedan också ta med dig i framtida arbete med din ideella verksamhet. 

Vad hjälper vi till med?

Tredje Sektorn hjälper dig med allt ifrån rekryteringsprocesser och introduktioner, till idéutveckling och förbättring av din organisations kommunikation. Vi finns där som en stöttande och utomstående part när det krävs extra engagemang och energi. Vårt mål är alltid att vara en komplett lösning för dig som driver projekt. Detta gör att du kan känna dig säker och fokusera på det som är viktigast. 

Vi guidar dig framåt

Tredje Sektorn hjälper dig att hitta den bästa metoden för dina behov och ger rådgivning på ett effektivt och målfokuserat sätt. Att ha det rätta stödet i eventuella motgångar kan vara direkt avgörande för din organisations utvecklings- och tillväxtprocess. Vi brinner för problemlösning och strävar efter att skapa trygghet och effektiva lösningar för din organisation.

Läs mer om hur det går till när du vill ta del av denna tjänst i vår steg-för-steg (länk) guide.

Kontakta oss om du är intresserad av denna tjänst, eller om du är nyfiken och vill ställa frågor!