Artiklar

Tredje Sektorn

Se över!

När uppdaterade och utvärderade din organisation senast rutiner, processer och styrdokument?  Utan att någon ser över grundläggande mönster och arbetsrutiner i en organisation, minskar chanserna

Läs mer »
Tredje Sektorn

Se över!

När uppdaterade och utvärderade din organisation senast rutiner, processer och styrdokument?  Utan att någon ser över grundläggande mönster och arbetsrutiner i en organisation, minskar chanserna

Läs mer »