Se över!

När uppdaterade och utvärderade din organisation senast rutiner, processer och styrdokument? 

Utan att någon ser över grundläggande mönster och arbetsrutiner i en organisation, minskar chanserna till framgång och goda resultat.

Din organisations framtid kan stå på spel

Risken är stor att dessa moment bortprioriteras när det finns mycket att stå i och brist på tid. När allt fokus hamnar på löpande arbetsuppgifter, glöms ibland det mest grundläggande bort. Otydliga styrdokument och rutiner leder till en rörig och oorganiserad situation, där viktiga moment försummas. 

När negativa mönster och vanor inte uppmärksammas, kan en organisations framgång sättas på spel. 

Vi ger dig rätt verktyg för att förnya din organisation

Vinsterna och fördelarna med att ta in någon utomstående är många. Med oss kan du bolla idéer och diskutera hur din förening kan utvecklas på bästa sätt. Både nya och redan befintliga organisationer kan behöva fräscha ögon som identifierar mönster i behov av förbättring.

Tillsammans hittar vi alla byggstenar som behövs för att få din organisation att nå uppsatta mål. Vi ser över betydande processer inom organisationen och ställer frågor. 

Några av de frågeställningar vi fokuserar på är exempelvis:

  • Hur fungerar kommunikationen inom organisationen?
  • Hur ser ekonomin ut?
  • Vilka arbetssätt finns?
  • Vilka arbetsmetoder används?
  • Hur följs projekt och processer upp?
  • Vad kan förbättras?

Vi är experter på problemlösning

När vi samlat tillräckligt med information om din organisation fokuserar vi på analys och problemlösning. Med Tredje Sektorns breda branschkännedom och kunskap kan nya smarta strategier tas fram. 

En tydlig bild av vad som kan förbättras

Efter en djupgående analys skapar vi en klar och tydlig bild av vad som kan förbättras. Vi diskuterar hur olika delar av din organisation kan bli bättre. Förslag ges på vilka åtgärder som kan vidtas och vi går igenom hur organisationen kan gynnas av dessa förändringar. 

Vår erfarenhet ger dig stöd utöver det vanliga

Tredje Sektorn har samlad erfarenhet från den ideella sektorn och känner till vilka utmaningar som organisationsutveckling innebär. Vi arbetar alltid med att hitta nya nyckelpersoner som kan vara till gagn för dina projekt och din organisatoriska utveckling. Vår vision är att vara en komplett lösning för din organisation. Självklart tar vi fullt ansvar över vårt arbete och finns med i hela processen – från startskottet till att din idé blir verklighet. 

Behöver din organisation ses över? Kontakta oss redan idag för att komma igång!