Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål

Stiftelsens syfte och ändamål är att främja den sociala, fysiska och mentala samhällsmiljön – både i Sverige och utomlands. Bidrag ges till de organisationer som verkar för integration och jämlikhet samt motverkar sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering. 

Bidragen ska även stödja barn och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet.   

Tidigare beviljade bidrag 

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål har tidigare delat ut bidrag till organisationer såsom Fryshuset, Hand i Hand, Stadsmissionen och Räddningsmissionen.  

De projekt som har blivit beviljade har bland annat handlat om att motverka hedersrelaterat våld, ökning av självkänsla hos unga och förbättring av skolresultat. 

Ansökan 

För att söka anslag, lämna in din ansökan senast den 1 mars.  

Behöver du hjälp med att söka pengar? Vi på Tredje Sektorn finns till för att hjälpa er att förverkliga era idéer.