Stödfunktion för civilsamhället

Tredje Sektorn är ett unikt företag som arbetar på ett unikt sätt. Vårt syfte är att fungera som en helhetslösning för ideella organisationer och vara en stödfunktion till deras egna verksamhet.

Vi arbetar med att stötta alla typer av ideella verksamheter, föreningar och organisationer. Vi har lång och god erfarenhet av organisationsutveckling och vi arbetar ständigt för att våra kunder ska kunna uppnå̊ sina egna ändamål.

Vårt koncept är utformat efter två olika arbetssätt

Ni som kund får själv välja vilket av arbetssätten som fungerar bäst för er organisation:

Stödfunktion

Stödfunktionen är ett koncept för de som behöver både strategiskt och operativt stöd löpande. Det är också den av Tredje Sektorns tjänster som är mest omfattande, djupgående, flexibel och uppskattad.

Punktinsatser

Om er organisation behöver mer omedelbart och tidsbegränsat stöd passar våra punktinsatser er bäst. Vi hjälper till med både etablering, genomförande och avslut av projekt.

 

Projektstöd

Har din ideella organisation fått ett projekt beviljat av en extern finansiär? I så fall har ni en rolig och spännande tid framför er!

Som en del av våra tjänster på Tredje Sektorn erbjuder vi stöd till organisationer som har fått projekt beviljade.

Hör av er till oss

Behöver ni punktinsatser eller vår stödfunktion? Vi hjälper alla organisationer oavsett storlek.