Case studies

Här har vi samlat några av de mest framgångsrika uppdragen som vi har utfört åt och tillsammans med våra kunder. Behöver din organisation också avlastning, stöd, komplettering eller rådgivning? Hör av dig så löser vi det tillsammans! 

Av hänsyn till att våra kunder ofta vill förbli anonyma så marknadsför vi inte vilka det är vi har arbetat eller för tillfället arbetar med. Självklart finns det några av våra tidigare kunder som är villiga att ställa upp som referens. Om det efterfrågas referenskunder gällande någon av de insatser som vi har utfört, kontakta oss så kopplar vi ihop er med dem!