Om oss

Att driva ideella organisationer kräver stort engagemang, ofta från många olika personer. Av egna erfarenheter vet vi att tiden och kraften inte alltid räcker hela vägen.  

Det är i sådana lägen vi kan hjälpa till. Hjälp och stöd från en utomstående part kan ta er organisation till nya höjder. Avlastning kan ge er tid att fokusera på det som verkligen är viktigt för er. 

Vi hjälper er med allt som krävs för att komma i gång, genomföra och slutföra projekt.

Vi som jobbar här

Matcha er organisation med rätt kompetens

Tredje Sektorn består av ett team av människor med en mängd olika kompetenser som vi ständigt utökar. Alla våra medarbetare arbetar för att avlasta, komplettera och stötta ideella organisationer. Vi finns helt enkelt här för att vara en förstärkning och en komplettering i er verksamhet.

Vi anser att en organisation inte ska begränsas för att de bara har en, eller några få, anställda. Vi tror att genom att samarbeta kan vi komplettera varandra och våra kunders kansli med olika tjänster – och tillsammans möta sektorns största behov.

Joakim Stålaker

Organisationsrådgivare/ VD

Tredje Sektorns VD. Han är en organisationsrådgivare och den som har spetskompetens kopplad till den ideella sektorn. Han tas oftast in i roller som är kopplade till ledning och samordning samt kan gå in och ge avlastning på ledande position. Han jobbar mycket med strategiska frågor samt att skriva ansökningar.
Projektledning
Arrangörskap
Värvning
Försäljning/Marknadsföring

Elin Sunnanängs

Kommunikationsstrateg

Elin är utbildad journalist och kommunikatör. Hon är den som jobbar med det redaktionella arbetet i form av rapporter, ansökningar, intervjuer samt ren och skär materialutveckling. Hennes främsta kompetens är att ta fram och utveckla strukturer som är enkla att arbeta efter.
Journalistik
Projektledning
Strategisk kommunikation
Ansökningar

Celine Sahakian

Illustratör

Celine är vår illustratör och animerare. Utöver det så har hon kompetenser inom grafisk produktion och webbutveckling. Hon jobbar även med Quality Assurance för hemsidor.
Illustration
Grafisk produktion
Animation
Webb

Fritiof Lager

Projektledare

Vår projektledare som jobbar med att göra punktinsatser fysiskt, exempelvis ansvara för olika typer av arrangemang, läger och aktiviteter. Han kan även se till att det genomförs besök på skolor och fritids för att rekrytera framtida medlemmar till er organisation.
Projektledning
Arrangörskap
Värvning
Försäljning/Marknadsföring

Victoria Ljunghäger

Copywriter/ Webbutvecklare

Vår copywriter och webbutvecklare. Hennes roll är att ta fram texter och materialutveckling men hon jobbar även mycket med projektledning. Hennes kompetens inom webbutveckling och UX gör att hon oftast är den man har kontakt med när det kommer till dessa frågor.
Projektledning
Materialutveckling
Copywriting
Webbutveckling
Webbdesign och UX-design

Nora Hällström

Kommunikatör

Vår kommunikatör som hanterar mycket av kontakten med föreningar. Hon sätter sig in i vad som behöver göras och jobbar mycket med administrativa behov samt med att ta fram rutiner och processer. Hon jobbar även med materialutveckling samt administrativa behov inom en organisation, som att svara på mail och avlasta personer.
Copywriting
Dokumentera processer
Administrativt
Materialutveckling

Caroline Hjelm

Kommunikatör

Caroline är utbildad läkarsekreterare och informationsarkitekt. Hon jobbar främst med skriftliga uppdrag i form av innehåll till hemsidor, social medier och tar hand om övriga kommunikativa insatser. Hennes starka sida är att hon snabbt kan sätta sig in i nya uppgifter och organisationer och producera innehåll som är specifikt anpassat för kunden. Caroline har också erfarenhet av projektledning inom den ideella sektorn.

Projektledning
Materialutveckling
Dokumentera processer
Copywriting

Vill du jobba eller praktisera hos oss?

Vill du rikta dig till den ideella sektorn och erbjuda dina tjänster och punktinsatser?

Arbetar du redan inom det idéburna, eller har du kunskaper och färdigheter som kan behövas inom sektorn? Vill du bli en del av ett nätverk som hjälper ideella organisationer att nå sin fulla potential? I så fall behöver vi dig.  

Kontakta oss för att göra en spontanansökan. 

Vem söker vi? 

  • De som vill hoppa in och göra punktinsatser. 
  • Kompetens från civilsamhället – exempelvis de som kan hålla föreläsningar, processledningar och utbildningar. 
  • Konsulter och frilansare.