Stödfunktion för civilsamhället

Tredje Sektorn är ett unikt företag som arbetar på ett unikt sätt. Vårt syfte är att fungera som en helhetslösning för ideella organisationer och vara en stödfunktion till deras egna verksamhet.

Vi arbetar med att stötta alla typer av ideella verksamheter, föreningar och organisationer. Vi har lång och god erfarenhet av organisationsutveckling och vi arbetar ständigt för att våra kunder ska kunna uppnå̊ sina egna ändamål.

Vårt koncept är utformat efter två olika arbetssätt

Ni som kund får själv välja vilket av arbetssätten som fungerar bäst för er organisation:

Stödfunktion

Stödfunktionen är ett koncept för de som behöver både strategiskt och operativt stöd löpande. Det är också den av Tredje Sektorns tjänster som är mest omfattande, djupgående, flexibel och uppskattad.

Genom att ta del av Tredje Sektorns stödfunktion kan din ideella organisation få avlastning och stöd i form av en arsenal av olika tillfälliga personalkompetenser. Tredje Sektorn blir ett komplement till er organisation.

Punktinsatser

Om er organisation behöver mer omedelbart och tidsbegränsat stöd passar våra punktinsatser er bäst. Vi hjälper till med både etablering, genomförande och avslut av projekt.

Vårt team har samlad erfarenhet inom bland annat organisationsrådgivning, kommunikationsstrategi, redaktionell verksamhet, ledarskap, webbutveckling, illustration och design. Vi kan utföra och producera det mesta som behövs för att lyckas.

Hör av er till oss

Behöver ni punktinsatser eller vår stödfunktion? Vi hjälper alla organisationer oavsett storlek.