Stödfunktion för civilsamhället

Tredje Sektorn är en stödfunktion som utvecklar lösningar som kompletterar ideella organisationer. Vi hjälper våra kunder att frigöra tid och resurser så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi arbetar med att avlasta, komplettera och stötta alla typer av idéburna verksamheter. Vi har lång och god erfarenhet av organisationsutveckling och vi arbetar ständigt för att våra kunder ska kunna uppnå̊ sina egna ändamål.

Utforska våra lösningar på vår hemsida.

Vårt koncept är utformat efter tre olika arbetssätt

Ni som kund får själv välja vilket av arbetssätten som fungerar bäst för er organisation:

Stödfunktion

Tredje Sektorns stödfunktion erbjuder både strategiskt och operativt stöd för organisationer som vill frigöra mer tid, energi och pengar för sin kärnverksamhet.

Punktinsatser

Om din ideella organisation har behov av mer omedelbart och tidsbegränsat stöd är våra punktinsatser det perfekta alternativet

Projektstöd

Tredje Sektorn erbjuder stöd och hjälp i alla projektets olika faser.

Som en del av våra tjänster kan vi hjälpa er med etablering, genomförande och avslut av projekt inom ideella sektorn.

Hör av er till oss

Behöver ni punktinsatser, projektstöd eller vill bli en del av vår stödfunktion,? Vi hjälper alla organisationer oavsett storlek.