Mina tankar inför starten

Efter att ha följt utvecklingen inom civilsamhället länge, uppmärksammade jag ett växande behov hos ideella organisationer – speciellt när det kommer till frågor som rör att driva och få pengar till projekt. 

På senare år har det blivit mer fokus på projektifiering inom det idéburna. Projektmedel från olika finansiärer blir allt mer kopplade till separata projekt. Många driver projekt för första gången och har dessutom svårt för att hitta rätt människor som har den kompetens som behövs. Jag ville skapa en plattform för ideella organisationer för att möta detta behov och skapa trygghet. 

Därför valde jag att dra igång Tredje Sektorn.

Nya utmaningar inom sektorn
Jag har alltid varit bekväm med att ta mig an nya projekt och arbeta med att utveckla ideella organisationer, något som jag fokuserat mycket på under min tid som generalsekreterare på Förbundet Vi Unga. Efter många år inom det idéburna märkte jag att sektorn mötte nya utmaningar. Det har blivit allt viktigare att verkligen kunna sätta fingret på vad man som ideell organisation har som mål. Man behöver också styra sina ansökningar i en mer projektifierad riktning, då många finansiärer numera kräver det. 

Många upplever detta som ett problem och behöver stöd för att kunna ta sig an denna nya utmaning. Både nya och redan etablerade organisationer kan känna sig osäkra kring att starta projekt, hålla koll på olika anslag och andra delar som tillhör driften av en ideell organisation. En del känner också oro kring hur deras organisation ska få finansiering, och hur de ens ska kunna arbeta med sina idéer på ett hållbart sätt. 

Många organisationer letar efter rätt kompetens

En annan utmaning för ideella organisationer är att komma i kontakt med rätt personer med rätt kompetens. Många förbund har en ganska stor ruljans på människor och en relativt liten personalstyrka. Nyckelpersoner försvinner ofta och nya personer hamnar på nya roller – man byter helt enkelt ut mycket. 

Ibland kan detta skapa en otrygghet, speciellt när spetskunskap försvinner. I många fall kan det handla om att en nyckelperson i en ideell organisation slutar och tar med sig en del av organisationens kunskap. 


Organisationer behöver kunskap i form av punktinsatser

Det är vanligt att ideella organisationer har mindre personalgrupper, vilket gör det viktigare att fokusera mer på att komma i kontakt med nyckelpersoner som kan ta sig an kortare uppdrag och göra punktinsatser. Oftast är behovet av en viss kompetens tillfälligt, vilket gör att man som organisation kanske bara behöver en person för en kortare tid. Detta är en av utmaningarna som jag vill bidra till att lösa med Tredje Sektorn.

Vårt sätt att möta utmaningarna

Idag finns det så många människor som sitter på riktigt bra kunskap, men som kanske håller sig inom sin sfär och organisation. Jag ser ett behov och intresse hos många inom det idéburna, att dela med sig av sina kunskaper i form av kortare uppdrag och punktinsatser åt andra organisationer. Jag vill bygga vidare på denna tanke och hitta nya kanaler där vi kan arbeta tillsammans. Detta gynnar både individen, organisationen, och i slutet av dagen – hela civilsamhället. Alla parter kan ta del av varandras kunskaper och lära sig något nytt. 


Tredje Sektorn lägger energi på att identifiera vilka spetskunskaper som är behövda, så att vi kan bygga upp ett nätverk av välbehövd kunskap. Jag vill att Tredje Sektorn ska arbeta för att komma i kontakt med nyckelpersoner och människor som vill vara bestående. Vårt mål är att vi ska vara en komplett lösning för de som driver projekt och behöver kortsiktiga lösningar. 

Visionen för Tredje Sektorn

Mitt mål med Tredje Sektorn är att skapa ett socialt företag som samlar kompetenser från olika delar av civilsamhället. Tredje Sektorn strävar efter att bygga upp ett kunskapsnätverk av olika nyckelpersoner och kompetenser som kan stödja varierande projekt. Vi ska finnas som ett stöd åt ideella organisationer som driver tillfälliga projekt. En annan huvuddel av vår vision är också att hjälpa till med att hitta finansiering för dessa projekt. 

Vi vill nå så många som möjligt och täppa igen det hål som finns i branschen. 

På detta sätt hoppas jag kunna bistå civilsamhället och hela den ideella, idéburna sektorn med ett varierande nätverk av olika kompetenser fördelade på rätt plats. Jag hoppas att Tredje Sektorn och denna vision framöver ska kunna leda till en värdefull utveckling av ett demokratiskt och hållbart välfärdssamhälle där idéer blir till verklighet och utmaningar till möjligheter. 

Allt gott, Joakim Stålåker VD Tredje Sektorn AB

joakim.stalaker@tredjesektorn.se

072 300 17 27