Steg for Steg

Layer 24

Steg 1

Beställning

Det första steget handlar om att ta kontakt oss, varje kund får en egen kontaktperson hos Tredje Sektorn.

Tillsammans med kontaktperson, ställer vi frågor och försöker få en bättre förståelse av uppdraget.

Tredje Sektorn tar sedan fram ett förslag på en uppdragsbeskrivning.

slide2

Steg 2

Bekräftelse

Tredje Sektorn samlar in en bekräftelse från kunden i ett mail med uppdragsbeskrivning som innehåller en beskrivning uppdraget, tidsplan och kostnad.

Båda ska vara nöjda med uppdragsbeskrivningen innan arbete kan påbörjas.

När detta är avklarat slås vårt gröna ljus för att sätta igång med arbetet, på.

Layer 24

Steg 3

Uppföljning

Uppföljningar är viktigt för att kunden ska få insyn i projektet, men även möjlighet till att påverka.

Tredje Sektorn har en dedikerad kontaktperson för varje punktinsats oavsett storlek.

Layer 24

Steg 4

Återkoppling

Kunden ges möjlighet att kommentera det första utkastet. Om kunden anser att det finns behov av redigeringar så görs dessa och vi bollar tillbaka tills vi och kunden är nöjd.

Att notera ett utkast, är alltid ett arbetsdokument fram tills det presenteras som slutprodukt.

Layer 24

Steg 5

Avslut & Utvärdering

När kunden känner sig nöjd avslutar vi uppdraget och kunden får en möjlighet att utvärdera våra insatser.

Utvärdering uppskattas mycket, då detta ger oss god insikt i hur vi kan förbättra och utveckla våra tjänster.

previous arrow
next arrow