Stort grattis till att er projektansökan blev beviljad!

Vi i Tredje Sektorn arbetar för att vara helhetslösningen för alla projekt inom det idéburna, och vi hjälper gärna till hela vägen.

Vill ni ha hjälp med att nu starta upp och genomföra ert beviljade projekt?
Hjälp med exempelvis coachning och stöd vid genomförandet av vissa aktiviteter?
Stöttning i kommunikation kring projektet eller i hur ni ska skriva exempelvis delredovisningar och slutrapporter under projektets gång? Kanske vill ni även ha hjälp i projektets slutskede, med att avsluta och knyta ihop det hela?

Här nedan har vi sammanställt en liten lista på tjänster och kompetenser som VI kan hjälpa ER med att hitta och utföra, givetvis med utgångspunkt i er egen budget!

 • Hjälpa till med att rekrytera projektledare eller personal
 • Hjälpa till med att introducera den personalen
 • Hjälpa till med att ta fram rutiner för ekonomi, dokumentation och uppföljning
 • Ta fram och skriva content till hemsida
 • Ta fram och skriva tryckt informationsmaterial
 • Stötta projektpersonal/arbetsled a
 • Upprätta rutiner för kommunikationen inom projektet
 • Ta fram grafisk design för specifika projektaktiviteter
 • Ta fram animerade, grafiska filmklipp
 • Göra podd
 • Videoproduktion
  Utföra kommunikativa insatser i projektet
 • Tillhandahålla föreläsare, utbildare och processledare
 • Hålla inspirationsföreläsningar
 • Hyra in en arrangör
 • Ta fram kvalitativa rapporter
 • Hjälpa till att göra undersökningar
 • Erbjuda system- och IT utveckling
 • Samordna
 •  Hjälpa till med uppföljningsarbete och utvärdering
 • Skriva slutredovisning
 • Göra en ordentlig utvärdering av projektet
 •  Hjälpa till med förberedelser inför en projektgranskning
 • Ta fram en slutrapport
 • Hjälpa till med att ta fram verktyg för projektets fort-/efterlevnad