Ta kontakt med oss

Vi vänder oss i första hand till ideella sektorn, idéburna organisationer och civilsamhället. 

Vi finns för organisationer som behöver stöd med delar eller hela sina verksamheter.

Ta kontakt med oss för att diskutera på vilka sätt vi kan utveckla er organisation.

Tredje sektorn email

joakim.stalaker@tredjesektorn.se

Tredje sektorn call

072 300 17 27